سرمایه فکری:پایان نامه درباره مالکیت بر کارایی سرمایه

دانلود پایان نامه

سرمایه فکری

قبل از اینکه بخواهیم سرمایه فکری را شناسایی ، مدیریت و اندازه گیری کنیم، نیاز است که مفهوم آن را درک کنیم.سرمایه فکری از نگاه مدیریتی، مجموع سرمایه انسانی‌ و ساختاری نظیر دانش، تجربه کاربردی، فناوری سازمانی، روابط و مهارت‌های تخصصی است که با خلق مزیت رقابتی، حیات سازمان در بازار را به ارمغان می‌‌آورد.

برای درک بیشتر مفهوم سرمایه فکری، تعاریف مختلفی‌ در مورد آن گفته شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم:

استوارت١” اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، دارایی‌های فکری ، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می‌‌تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی‌ کارکنان، دانش سازمانی و توانایی‌های آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می‌گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می‌‌شود (قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵).

بنتیس۲“سرمایه فکری را به عنوان مجموعه‌ای از دارایی‌های نامشهود(منابع، توانایی ها، رقابت)تعریف می کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می‌‌آیند (دهقان هراتی و همکاران،1392).

از دیدگاه”ادوینسون٣“، سرمایه فکری شامل تجارب عملی‌، تکنولوژی سازمانی، روابط با مشتری و مهارت‌های حرفه‌ای می‌‌باشد که برای دستیابی بنگاه به مزیت رقابتی در بازار مورد نیاز است.

سرمایه فکری شامل کلیه‌ فرایند‌ها و دارایی‌هایی‌ است که به طور معمول و سنتی‌ در ترازنامه نشان داده نمی‌شود و همچنین شامل آن دسته از دارایی‌های نا مشهود(مانند علایم تجاری یا نام‌های تجاری و حق امتیاز) است که روش‌های حسابداری مدرن آنها را در نظر می‌‌گیرند (روس و همکاران،1997).

ایتامی٤، سرمایه فکری را دارایی‌های دانشی نظیر دانش فنی‌، اطلاعات مشتری، علائم تجاری و فرهنگ سازمانی که بر حسب توان رقابتی بنگاه قابل اندازه گیری نیستند، تعریف می‌‌کند.

به اعتقاد پالیک٥ سرمایه فکری یعنی‌ سازمان، کارکنان و توانایی‌های پرسنلی و سازمانی(به عبارت دیگر نیروهای موثر در موفقیت سازمان) که در ایجاد ارزش افزود مورد نیاز هستند (پالیک،2000).

ادوینسون و مالون“، سرمایه فکری را “اطلاعات و دانش به کار برده شده برای کار کردن، جهت ایجاد ارزش” تعریف می‌‌کنند (وصیل،2008).

بنتیس و هالند“، در مقاله خود در سال ۲۰۰۲، سرمایه فکری را این طور تعریف می‌‌کنند: سرمایه فکری ذخیره‌ای از دانش را که در نقطه خاصی‌ از زمان در یک سازمان وجود دارد، نشان می‌‌دهد. در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است.

سرمایه فکری دارایی است که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می‌‌کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی‌ ندارد و یک دارایی نامشهود است که از طریق به کار گیری دارایی‌های مرتبط با منابع انسانی‌، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است. همه این ویژگی‌‌ها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می‌‌شود و این ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملا داخلی‌ است، قابلیت خرید و فروش ندارد (رز و بارونز،2005)١.

١ Stewart

۲ Bontis

٣ Edvinsson

٤ Itami,1987

٥ Pulik

١ Rose and Barrons, 2005

دانلود پایان نامه