ارتباطات الکترونيکي//پایان نامه سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

سيستم هاي اطلاعاتي ارتباطات الکترونيکي[1] (ECS)

از اين سيستم ها براي تبادل و اشتراکات اطلاعات بين افراد، تحت فرم ها و روش هاي متنوع استفاده     مي شود.امروزه با اين سيستم ها کارايي انجام مي گيرد که به دليل فاصله مکاني و احيانا فرهنگي، امکان آن ها قبل از اين ها به ذهن ها هم خطور نمي کرد. اين سيستم ها نه تنها امکان ارسال پيام ها و مطالب را به عهده دارند بلکه پردازش هاي ويژه در اين زمينه مبادلات نيز امکان پذير شده است.

2-1-8-1)آشنايي با اينترنت– اينترنت شامل تعداد زيادي کامپيوتر است که با شبکه مخابراتي و از طريق خطوط سيمي، ماهواره اي، يا مايکروويو[2] به هم متصل شده اند و با يک زبان و قرارداد مشترک با هم ارتباط دارند. اين قرارداد IP، TCP ناميده مي شود (جهانگيري، 1386، ص 11).سرويس هاي ارايه شده توسط اينترنت عبارتند از:

الف )پست الکترونيک[3]پست الکترونيک سرويس ساده اي است که به دو کاربر اجازه مي دهد تا پيامشان را در زماني کوتاه به يکديگر برسانند(جهانگيري 1386، ص 11).پست الکترونيکي براي مبادله پيام بين رايانه به کار مي رود و يکي از ابزارهاي بسيار مهم ارتباطي و فعاليت هاي مشترک و تعاوني است افراد   مي توانند با استفاده از رايانه شبکه، پيام يا مدارک حجيم تر خود را براي افراد ديگر همان شبکه يا شبکه ديگر ارسال کنند. علاوه بر ارسال پيام الکترونيکي بسياري از بسته هاي نرم افزاري پست الکترونيکي، توانايي ارسال هم زمان پيام به چند دريافت کننده ارسال پيام دريافتي به شخص ديگر پيوست مدارک متني يا چند رسانه اي به پيام را نيز دارند (لاودن، 1380، ص 87).

ب)گروه هاي پستي[4]سيستم سازمان يافته اي است که در آن افراد عضو قادر خواهند بود پيام هاي مربوط به موضوعي خاص را ارسال يا دريافت کنند .چند نمونه از اين گروه ها عبارتند از:(جهانگيري، 1386،ص 12)

شبکه راه دور[5]: اين امکاني است که به کمک آن مي توان و ارد کامپيوتر ديگري شده و از امکانات نرم افزاري آن کامپيوتر استفاده کرد. علاوه بر اين مي توان فايل هاي زيادي را از طريق اينترنت روي کامپيوتر خود کپي کرد.

آرشيو[6]: ابزار موفق با ارايه يک سيستم مديريتي دقيق امکان پيدا کردن سريع فايل ها و انتقال آن ها را توسط اف تی پی(FTP)[7] فراهم مي سازد. آرشیو شبيه کاتالوگ هاي کتاب ها در کتابخانه اي بزرگ است.

[8]www – : ابزار وب جديدترين ابزار اينترنت و با سرعت زياد در حال رشد است. امتياز مهم وب اين است که کاربران مي توانند به اطلاعات مورد نظر خود از طريق جستجو بر مبناي کلمات کليدي دست يابند.دليل اصلي موفقيت وب، استفادۀ آن از ايده ارتباط گسترده متون[9] است .

ج)گروه هاي خبري[10]اين ابزار شبيه تابلو اعلانات الکترونيکي است که از اينترنت جهت انتقال اطلاعات استفاده مي کند. شبکه راه دور از تعداد زيادي موضوع تشکيل شده که کاربران مي توانند با مشترک شدن در اين گروه ها، در جريان اخبار اين گروه ها قرار گيرند اين ابزار، محلي مناسب براي گرفتن پاسخ سوالات و همچنين آگاهي يافتن از موضوع هاي روز در تمام سطوح و رشته هاي عامي است (جهانگيري، 1386، ص 12).

گروه هاي خبري( يوزنت) گروه هاي مباحثه بين المللي مي باشند که در آن زمينه موضوعي خاص مانند راديولوژي يا چشم پزشکي، افراد به مبادله اطلاعات و عقايد مي پردازند بحث ها در تابلوي بزرگ الکترونيکي صورت مي پذيرد که در آن هر فرد مي تواند هر پيامي را براي مطالعه ديگران پست کند تقريبا 20000 گروه وجود دارد که در زمينه هاي مختلف با هم به بحث مي پردازند مديريت هر سايت يوزنت مستقل است و از نظر مالي تامين مي گردد.يوزنت شبکه جهاني است که 37000 هسته دارد و هر هسته آن تقريبا 10 برابر شبکه هاي ميان شبکه اي است. اخيرا با توان پست الکترونيکي و ساير خدمات شبکه، شرکت پارپا[11] شبکه ديگري را عرضه کرده است که قادر است بين 26 کشور يا حتي بيشتر، تا حد 5000 شبکه و با اراده خدماتي متجاوز از 300000 رايانه و ميليون ها کاربر و چندين هزار سازمان عمل مي کند. اين شبکه در سازمان فضايي و موسسه تحقيقاتي علوم و همچنين در سازمان انرژي آمريکا به کار گرفته شده است (عظيمي، 1389، ص 29).

د)چت[12]قابليت مکالمه بين کاربران يکي از سرويس هاي جالب توجه اينترنت است. اين ارتباط و مکالمه بين دو کاربر ايجاد مي شود که هم زمان پشت کامپيوترهاي خود قرار دارند. در اين صورت کاربران قادر خواهند بود از طريق اينترنت مکالمه نمايند (جهانگيري، 1386، ص 12).

گفت و گو سبب مي شود دو يا چند نفري که به طور هم زمان به اينترنت وصل شده اند به طور زنده محاوره اي و نوشتاري با يکديگر گفت وگو کنند. آي آر سي، نرم افزاري عمومي براي گفت و گو در اينترنت مي باشد. گروه هاي گفت و گو (چت) به کانال هايي تقسيم مي شوند که به هر کدام از آن ها موضوعات محاوره خودشان اختصاص داده مي شود اگر افرادي که از آن استفاده مي کنند زمان خاص را براي ملاقات يا صحبت در موضوع به خصوصي انتخاب کنند گفت و گو چت ابزار بازرگاني و ارتباطي موثري خواهد بود (لاودن، 1380، ص 141).

[1].Electronic Communication System (ECS)

[2] Microwave

[3].Email

[4].Mailinglists

[5].Telnet

[6]. Archive

[7]. Pilo Transfer Protocle

[8] .World Wide Web

[9].Hypertext

[10] .Usenet News

[11] Parpa

[12].Chat

دانلود پایان نامه