انواع کارآفرینی:/پایان نامه تبیین مزیت رقابتی پایدار

دانلود پایان نامه

انواع کارآفرینی

به طور کلی ، ادبیات کارآفرینی نشان می دهد که کارآفرینی در سه قالب ذیل شکل می گیرد :

  • کارآفرینی فردی[1] : کارآفرینی فردی فرآیندی است که درآن فردی با اتکای به منابع مالی غالبا شخصی و متکی بر ویژگی های شخصیتی نظیر فعالیت ، ریسک پذیری و اهل عمل بودن اقدام به تاسیس یک کسب و کار جدید می نماید و آن را تا رسیدن به موفقیت هدایت می کند ( گرجی ، 1387، ص 89 ).
  • کارآفرینی درون سازمانی[2] : کارآفرینی درون سازمانی ، مسئولیت به ثمر رساندن یک خلق نوآور در درون سازمان است ، به عبارت دیگر ، کارآفرینی درون سازمانی فرآیندی است که درآن محصولات یا فرآیند های نوآوری شده از طریق ابقا و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تاسیس شده به ظهور می رسند ( گرجی ، 1387 ، ص 89 ).
  • کارآفرینی سازمانی[3] : عدم اطمینان ، ناهماهنگی و تلاطم محیطی موجب چالش های عملیاتی و استراتژیک برای سازمان های امروزی می شود.شرکت ها برای مقابله با این چالش ها به طور فزاینده ای بر کارآفرینی سازمانی تکیه می کنند.این امر مستلزم این است که مدیران در همه سطوح به طور فعال در طراحی یک استراتژی برای اقدامات کارآفرینی سازمانی مشارکت داشته باشند ( Izet,2010,p8). شارما و کریسمن[4] (1999) کارآفرینی سازمانی را به عنوان فرآیندی معرفی می کنند که به وسیله آن افراد و گره ها ، در ارتباط با سازمان موجود ، یک سازمان جدید ایجاد کرده یا نوسازی و نوآوری را درون سازمان دنبال می کنند.هیت[5] و همکاران ( 1999) نیز کارآفرینی سازمانی را به عنوان راه اندازی کسب وکار جدید در درون شرکت های در حال پیشرفت می دانند که از طریق نوآوری داخلی ، اقدامات یا مالکیت مشترک ، نوسازی استراتژیک ، محصول ، فرآیند و مدیریت نوآوری ها به دست می آید .هدف اصلی کارآفرینی سازمانی ، ایجاد پویایی ، ساختار ، فرهنگ سازمانی رقابتی و منعطف جهت روبرو شدن با بازارهای رقابتی و پویا است( Ergun et al , 2004,p 258). ارتباط بالایی بین نوآوری و کارآفرینی وجود دارد (Zheng,2008,p7). کارآفرینی سازمانی به معنای اجرای فرآیند کارآفرینی در داخل سازمان و با استفاده از خصوصیاتی همچون روحیه پشتکار، ریسک پذیری ، خلاقیت و نوآوری می باشد که طی آن گروهی از افراد درون سازمان تبدیل به موتور توسعه آن می گردند. به عبارت دیگر ، کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد یک سازمان به ایجاد و مصرف محصولات جدید ، فرآیندهای تازه و نظام سازمانی نوین است( گرجی و دیگران ، 1387، ص98-99 ). رقابت تنگاتنگ و شدید بین شرکت ها و سازمان ها ، کاهش کارآمدی مدیریت سنتی در این عرصه و رشد سریع شرکت های کوچک سبب شد که سازمان ها اهمیت ویژه ای برای نوآوری قائل شوند ، زیرا نوآوری را تنها ضامن بقا در عرصه رقابت می دانستند.از این رو سعی کردند افراد خلاق و کارآفرین را که پدیدآورندگان اصلی محصولات و خدمات نو در سازمان بودند ، تشویق و ترغیب کنند که در سازمان ها بمانند و ایده های خود را در سازمان محقق سازند. پینکات[6] این افراد را کارآفرین سازمانی نام نهاد.او در سال 1985 از ترکیب واژه های Entreneurship و Corporate و Intra واژه Intrapreneurship را ابداع نمود و کارآفرین سازمانی را فردی توصیف نمود که در سازمان های بزرگ همچون یک کارآفرین مستقل فعالیت می نماید و فعالیت وی ایجاد واحد های جدید در سازمان ، ارائه محصولات ، خدمات و فرآیند های جدید می باشد که شرکت ها را به سوی رشد و سودآوری سوق می دهد.تعریفی که پینکات ارائه می دهد با کارآفرین مستقل شباهت زیادی دارد ، تنها تفاوت آن در این است که در داخل سازمانی که قبلا به وجود آمده است ، انجام می پذیرد.شومپیتر [7]عمده فعالیت های کارآفرینان سازمانی را شامل توسعه کالا و خدمات جدید ، معرفی روش های جدید تولید ، تشخیص بازارهای جدید ، پیدا کردن منابع جدید و توسعه و بهبود سازمان می داند.کارآفرینان سازمانی ، با ایجاد نوآوری در سازمان سبب تحول اساسی در آن شده و همواره پیشتاز و پیشگام توسعه محصولات و خدمات جدید هستند و معمولا فرآیند نوآوری را از شکل گیری ایده تا به وجود آمدن محصولات و یا خدمات جدید و یا اصلاحی در ساختار تولید ، خود بر عهده می گیرند و در کلیه فرآیندها ناظر و یا مجری هستند. در مجموع ، کارآفرینی سازمانی به این معنی است که سازمان ها می توانند نوآوری های سودآور را از طریق تشویق کارکنان برای فکر کردن ، مانند کارافرینان مستقل توسعه دهند و به آن ها برای تعقیب برنامه هایشان، آزادی و انعطاف دهند ، بدون این که اعضا را در باتلاق بوروکراتیک قرار دهند. کارآفرینی سازمانی از طریق تجدید عملیات سازمان ها ، تعریف مجدد مفهوم کسب و کار و افزایش ظرفیت های نوآوری برای اطمینان از بقا در یک محیط پویا ، ضروری است. فرای نیز معتقد است که کارآفرینی سازمانی فرآیندی است که محصولات ( خدمات ) یا فرآیندهای نوآورانه به وسیله خلق فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان ایجاد می گردد.کرونوال و پرلمن معتقدند که اصول کارآفرینی سازمانی صرفا به سازمان های انتفاعی و بخش خصوصی محدود نمی شود ، بلکه می توان همین فرآیندها را در قبال سازمان های غیر انتفاعی و غیر دولتی نیز به کار برد ( قلی پور و دیگران ، 1387، صص117-116). کارآفرینی سازمانی مجموعه فعالیت هایی است که بهره برداری از مزایای رقابتی نوآوری را در یک سازمان امکان پذیر می کند و رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری در سازمان هاست. در حقیقت کارآفرینی سازمانی به عنوان دریچه ای به سوی بهره برداری از مزایای رقابتی پایدار و پیشگامی و نوآوری برای سازمان ها قلمداد می شود(ایمانی پور،1387،ص12).

[1] Entrepreneur

[2] Intrepreneur

[3] Entrepreneure corporate

[4] Sharma & Chrisman

[5] Hitt

[6] Pinchot

[7] Schompiter

دانلود پایان نامه