بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر استفاده از نوآوری- قسمت ۱۳

۲-۱۰-۴- معایب بانک‌های صددرصد اینترنتی
توصیه می‌شود قبل از تصمیم به تثبیت وضعیت حساب‌های خود (جاری و پس انداز) در یک بانک اینترنتی، به موارد زیر نیز توجه فرمائید:
ملاقات حضوری در بانک را فراموش نکنید.
اگر نزدیک دفتر مرکزی آن،‌زندگی می‌کنید، این تنها راهی است که شما می‌توانید پیاده به سمت شعبه رفته یا از خودپرداز آن استفاده کنید.
واریز نمودن پول نقد در حساب‌ها را فراموش کنید.
در صورتی که پول نقد دارید، با استفاده از چک و از طریق پست به دفتر مرکزی آن ارسال دارید.
نبودن بعضی از خدمات ویژه
اینترنت موقعیت‌های بسیاری را در مقابل شما قرار میدهد، اما نمی‌تواند کلیه خدماتی که در ابنکهای عادی عرضه می‌شود – همچون: چک مسافرتی و بانکی و غیره – را در اختیار شما قرار دهد. ارائه این گونه خدمات بر روی خط اینترنت غیر ممکن است.
مشاور مالی
اینترنت هنوز به عنوان یک ابزار موثر در جهت امور مشاورهای قرار نگرفته است. ارتباط از طریق پست الکترونیک یا تلفن نیز در حدی نیست که بتوان از آن برای سوالات پیچیده مالی استفاده نمود.
کارمزد بالا
در حالی که بسیاری از بانک‌های صددرصد اینترنتی، بخشی ازکارمزدهای استفاده از خودپرداز بانک‌های دیگر را حذف می‌نماید، این به آن معنی نیست که این بانک‌ها برای عملیات خودشان هیچگونه کارمزدی دریافت نمی‌کنند. افرادی که تراکنش‌های بسیاری را انجام می‌دهند و مانده اندکی در حساب خود دارند، باید به کارمزدها توجه کافی داشته باشند.
ضرورت آشنایی با فناوری
آشنایی و تسلط کافی به کامپیوتر، از جمله ضرورت‌های استفاده از بانکهای صددرصد اینترنتی می‌باشد.
۲-۱۱- برخی تجارب موفق بانکهای دنیا در استفاده از نوآوریهای جالب برای جذب و حفظ مشتریان
استفاده از فناوریهای نوین در زمینههای محتلف بانکداری در سراسر جهان به اندازهای شتاب گرفته که هر روز شاهد دستاوردهای جدیدی در این زمینه هستیم. در ادامه به نمونههایی از این نوآوریها که نتایج چشمگیر و قابل توجهی نیز به همراه آورده است، میپردازیم (هادیانی و احمدپوری، ۱۳۸۸).
۲-۱۱-۱- سیتی بانک
یکی از بزرگترین ابتکارهایی که در اواخر سال ۲۰۰۶ توسط شرکت ودافون و بانک آمریکایی سیتی به اجرا درآمد، راهاندازی خدمات ارسال حواله یا انتقال پول توسط موبایل بود. این روش به نصب نرمافزار اضافه روی تلفن همراه و افتتاح یک حساب بانکی مجزا احتیاج ندارد. در این روش فقط از پیام کوتاه استفاده میشود و به بعضی از مردم کم درآمد جهان امکان میدهد که به راحتی به یکدیگر پول منتقل کنند. بدیهی است که ابداع این روش طیف گستردهای از کارگران فقیر و نه چندان اشنا با فناوری را به استفاده از خدمات بانکاری الکترونیک تشویق میکند.
۲-۱۱-۲- بانک فرست یو. اس . اس.[۶۰]
ریچارد وگ عضو هیات مدیره بانک میگوید: «اگر بهترین شوید، شما برنده نهایی مسابقه نخواهید بود بلکه بهترین ماندن اصل است.» اگز شما قابلیت جذب مشتری را داشته باشید، باید قابلیت نگهداری آنها را نیز داشته باشید. در این بانک برنامه به محض تقاضای شما به این صورت بود که برای مشتری دعوتنامهای ارسال میشود. در پرسشنامه مربوط نام و تاریخ تولد افرادی نزدیک وی سوال می-شود. همچنین در مورد سرگرمیهای مشتری، مجلات، فعالیتهای فرهنگی و ورزشی و … مورد علاقه سوال میشود.
۲-۱۱-۳- یو. ا. بی بانک[۶۱]
رسالت این بانک کسب برتری و حفظ آن در حوزه کشورهای جنوب شرقی آسیاست. در حال حاضر این بانک خدمات متنوع الکترونیکی را به مشتریان خود ارائه میدهد و با شعار بانک در نوک انگشتان شماست مشتریان خود را راضی نگاه داشته است. از جمله خدمت جالبی که این بانک به مشتریان خاص خود ارائه میدهد قرار دادن تصویر اشخاص حقوقی بر روی کارتهای الکترونیکی و آرم مشترانی حقوقی میژه خود بر روی دسته چک آنها است.
۲-۱۱-۴- دی. بی. اس بانک[۶۲]
این بانک از طریق ارائه خدماتی با عنوان هشت مشتریان خود را بسیار خشنود ساخت و موجب جذب مشتریان بسیاری گردید. این بانک با شرکتی که از مشاوران بزرک سرمایهگذاری هستند همکاری خود را آغاز کرد. این همکارای موجب خلق بهترین تخصص مشاوره سرمایهگذاری شد و تخصص این بانک به مشتری این امکان را داد تا از پساندازهای خود بیشترین بهره را ببرد. عدد هشت لاتین بیانگر اتصال بانک و شرکت مشاورهای به عنوان دو حلقه متصل به هم هستند.
۲-۱۱-۵- بانک ولس فارگو[۶۳]
این بانک با مشخص شدن انتظارها و خواستههای مشتریان و اطمینان از تواناییهای خود در پاسخگویی و ارائه خدمات مناسب و مورد انتظار به آنها، تعهد و تضمین خدمات مورد نظر را داد. بدین منظور بانک ولس فارگو در شعب خود تابلویی با مضمون (۵ دقیقه یا ۵ دلار) آویخته است، بان معنی که اگر مشریان برای دریافت خدمات بانکی بیش از ۵ دقیقه در شعب این بانک معطل شوند و در صف یمانند، بانک ۵ دلار به حساب آنها منظور خواهد کرد (مقدم و لاهیجی، ۱۳۹۱).
۲-۱۲- پیشینهی تجربی
پژوهشها نشان داده است که ارتباطات دهان به دهان موثرتر از ارتباطات از طریق سایر منابع مانند توصیههای مطالب مهم روزنامه یا اگهیها میباشد زیرا اینطور درک شده که اطلاعات مقایسهای معتبری را رائه میهد (جلیلیان و همکاران، ۱۳۹۱). در ادامه به بررسی مطالعات خارجی و داخلی پیرامون موضوع مطالعه پرداخته میشود.
۲-۱۲-۱- مطالعات خارجی
ب

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

اون[۶۴] (۲۰۰۱)، در پزوهش خود بیان نمود که مشتریان وفادار تحت عنوان نیروی بازاریابی به گونه شگفت انگیز از طریق تبلیغات دهان به دهان و توصیه کالاها،خدمات سلزمان به سایر آشنایان، ارائه میدهند. در حقیقت ارائه خدمت به مشتریان هزینه کمتری به همراه دارد.
لیتوین و همکاران[۶۵] (۲۰۰۷)، در مطالعهای به بررسی ارتباط تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در مدیریت گردشگری و توریسم پرداختهاند. ایشان در این مطالعه تاثیر فردی انلاین یا EWOM را بر بازاریابی گردشگری ارزیابی نمودهاند. نتایج مطالعه نشان داد که بازاریابان باید روشها و تکنولوژیهای EWOM را که در حال ظهور میباشد به منظور کارایی بیشتر یاد بگیرند.
اندرسن و استرونس[۶۶] (۲۰۰۹)، مطالعهای را با عنوان «نوآوری خدمات و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی: آیا ارزش گوش دادن دارد؟» با هدف ارزیابی مباحثه در اینترنت بر مبنای فرومهای بحث و گفتگو انجام دادهاند. بدین منظور این مطالعه محتوی پستهای بحث شده در ۱۰۰ روز و در ۵ مبحث تعریف شده در اینترنت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج نشان داد که مکالمات مبحث الکترونیک میتواند در ۴ دسته اصلی مانند درخو.است اطلاعات، تجربه مصرف، عملکرد کسب و کار و نظرات مربوط به محصول جدید دستهبندی نمود.
لام و همکاران[۶۷] (۲۰۰۹)، در مطالعهای به بررسی اثر ارزشهای فرهنگی در ارتباطات دهان به دهان پرداختهاند. ایشان در این مطالعه دادههای دو نمونه از مصرفکننده را مورد آزمون قرار دادند و نتایج نشان داد که الگو، نوع و هدف دریافتی از فعالیتهای WOM مصرفکنندگان به ارزشهای فرهنگی انان وابسته میباشد. محقق چهار گرایش فرهنگی را در داخل گروهها مورد آزمون قرار داد و نتایج نشان داد که گرایشات تاثر معنیداری بر انگیزههای WOM در داخل گروهها دارد.
پری و همکاران[۶۸] (۲۰۱۲)، در مطالعهای به بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان شخصی و مجازی بر پذیرش تکنولوژی پرداختهاند. ایشان مدل پذیرش تکنولوژی را برای بررسی اثر تبلیغات دهان به دهان شخصی و مجازی توسعه دادهاند. بدین منظور ۶۰۰ نمونهای از پذیرنده ضبطکننده دی وی دی بلوری در ژاپن جمعآوری کردهاند. نتایج مطالعه نشان داد که در هر دو محصول، Pwom و Vwom به صورت مثبت و معنیدار با سهولت استفاده مرتبط بوده است. به علاوه در هر دونمونه Pvom به صورت مثبت و معنیداری با سودمند بودن درک شده مرتبط میباشد در حالیکه Vwom با مفید بودن درک شده تنها در نمونه تلفن هوشمند در ارتباط میباشد.
کاواکامی و همکاران (۲۰۱۳)، در مطالعه به بررسی تبلیغات دهان به دهان شخصی، تبلیغات دهان به دهان مجازی و استفاده از نوآوری پرداختهاند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ارتباطات دهان به دهان بر استفاده از نوآوری میباشد. در این مطالعه ۲۴۷ نفر از پذیرنده یک نوع ابزار بازی جدید به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج مطالعه نشان داد که تبلیغات دهان به دهان شخصی و مجازی به طور مستقیم با استفادههای متنوع نواورانه ارتباط دارند. همچنین Pwom به صورت مثبت با هردوی شدت استفاده و تنوع استفاده از طریق تاثیرش بر ادراک مصرفکننده، اندازه درک شده از جمعیت پذیرنده محلی و در دسترس بودن محصولات مکملی ارتباط داشته است. در مقابل Vwom با هردوی شدت استفاده و تنوع استفاده به صورت منفی وابسته بوده است.
داس[۶۹] (۲۰۱۳) در مطالعهای به بررسی اثر خوشنودی و تحریک بر رضایت و ارتباط دهان به دهان در بخش بانکداری هند پرداختهاند. ایشان دادههای مورد نیاز یرای تحلیل را از مصاحبه رو در رو با مشتریان بالای ۱۸ سال از هر دو بخش بانکداری دولتی و خصوصی به دست آوردهاند و بدین منظور از روش مدلسازی معادلات ساختاری به بررسی ارتباط بین متغیرها پراختهاند. نتایج مطالعه نشان داد که:
احساس خشنودی اثر مثبت معنیداری بر رضایتمندی و اثر منفی معنیداری بر WOM دارد.
تحریک کردن اثر منفی معنیدار بر رضایتمندی و اثر مثبت بر WOM دارد.
رضایتمندی اثر مثبت معنیدار بر WOM دارد.