سایت مقالات فارسی – بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی- قسمت ۱۱

۷-۲-۲ – ویژگی‌و کارکردهای رسانه‌های جدید
ظهور رسانه های جدید، ارتباطات بین مردم در سراسر جهان را افزایش یافته داده است و اجازه داده است مردم خود را از طریق وبلاگ ها، وب سایت ها، تصاویر، و سایر رسانه های نزدیک تر نماید.
صاحب‌ نظران غربی، بر این باورند که رسانه های جدید بستر ساز تحقق شتابان و بی‌وقفه پروسه تغییر اجتماعی در کشورها هستند. پیشرفت روزافزون و حیرت‌آور وسایل ارتباط جمعی در جهان و امکان دست یابی به تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های نوشتاری و شنیداری و تصویری از دورترین نقاط جهان و استفاده بهینه از رسانه‌ها با ظهور رسانه های جدید در قالب شبکه‌های اجتماعی بوجود آمده است. فناوری نوین ارتباطی در جهان، ایده موسوم به دهکده جهانی را تحقق عینی بخشید و امروزه مخاطبان کنونی در جهانی زندگی می‌کنند که در دیده تیزبین یکدیگر قرار دارند.
با توجه به اهمیت نقش رسانه‌های جدید و رقابت جدی این رسانه ها با رسانه‌های سنتی و عملکرد آن‌ها موید این موضوع است که رسانه های جدید در برخی از حوادث و رویدادها گوی سبقت را در خبررسانی را از رسانه‌های سنتی ربوده‌اند.
به اعتقاد دنیس مک ‌کوئیل تکنولوژی‌های جدید عبارتند‌ از:
ارتباطات تعاملی: دو طرفه بودن فرآیند ارتباطات۱
جمع‌زدایی: گرایش به ارتباطات فردی۲
ارتباط ناهمزمان: ارتباط دائم با پیام‌ها۳
تمرکززدایی: تاکید بر پیام خاصی نیست۴
استفاده از ظرفیت بیشتر: افزایش کانال‌های مجازی ارتباط و حافظه و ذخیره بیشتر۵
حق انتخاب: انعطاف پذیر۶( میری ، ۱۳۸۷: ۲)
۱-interactivitiy
۲-Demassification
۳-Acyncronic
۴-Decentralization
۵-Higher Capacity
۶-Flexibility
۸-۲-۲-جمع بندی از مباحث مطرح شده
۱-۸-۲-۲- کارکردهای مثبت رسانه‌های جدید
در حال حاضر استفاده از رسانه های جدید موجب شده است که تفاوت های زمانی وارتباط میان فردی برای مردم از طریق رسانه ها آسان تر و راحت تر شود .بنابراین مهمترین کارکرد رسانه ها عبارتند از:
کوچک شدن جهان:
امروز جهان ما، محدود به اخبار و اطلاعات نیست، بلکه به واسطه رسانه ها خبر هر حادثه هر چند کوچک در تمام سطح جهان نشر می‌یابد و جوامع بشری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به واقع رسانه‌ها باعث بیداری و افشاگری وجدان‌ جهانی شده اند.
توسعه‌ آموزش:
امروزه دانستن و داشتن علم و معرفت در انحصار هیچ کس نیست. در دنیای ارتباطی جدید، آموزش همه جایی است. رسانه‌ها از یک سو محتوای آموزشی را به جای‌ جای جامعه برده و از سوی دیگر، از فاصله موجود میان انسان‌ها کاسته‌اند.
مشارکت مردم:
با ورود رسانه‌ها به حریم انسان‌ها وحدت و مشارکت مردمی نیز تعریف جدیدی یافته است.
تکوین فرهنگ ملی:
در پرتو پیدایش رسانه ها ، همه افراد جامعه از زبان، هویت مشترک و آداب و عادات مشترکی برخوردار شدند، به عبارت دیگر یک نوع فرهنگ ملی شکل و تکوین یافت. با پیدایی دهکده جهانی، انفجار فضا و همسایگی ملل به ظاهر دوردست، بالطبع موجبات پیدایی و بسط فرهنگ جهانی نو و در پی آن تولد و تکوین انسان‌هایی دیگر را موجب می‌شود.(تارنمای خبرگزاری صداوسیما،۳شهریور۱۳۸۸)
ایفای نقش اساسی در ایجاد نظم و امنیت عمومی:
از کارکردهای مثبت و بسار مهم رسانه‌ها، ایفای نقش آنها در ایجاد نظم و امنیت عمومی است. امنیت عمومی مقوله ای مبتنی بر وفاق ، همبستگی و مشارکت مردمی است که بر اثر افزایش فرهنگ و قدرت فهم جامعه می توانند عامل قوام و استمرار آن باشند.
۲-۸-۲-۲- کارکردهای منفی رسانه‌های جدید
در مقابل آثار مثبت، رسانه ها کارکردهای منفی هم در جامعه دارا هستند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
سلطه جویی:
امروزه بسیاری از قدرت‌های حاکم و استعمارگر با بهره‌برداری نادرست از رسانه‌ها توانسته‌اند به اعماق جامعه راه یابند.
فرهنگ زدایی:
رسانه ها با استفاده از فناوری‌های پیشرفته خود قادرند در تمام عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی تجلی یابند.
مقاومت در برابر ارزشهای اخلاقی و فرهنگی:
استفاده نا‌به جا از برخی رسانه‌ها چون باعث می‌شود بسیاری از اقشار جامعه بویژه نسل جوان در برابر ارزشهای اخلاقی و فرهنگی جامعه خود مقاومت کنند و خواهان نابودی و تخریب این گونه ارزشها شوند. (حسنی، ۱۳۸۳، ۲۵۰)
۹-۲-۲ – ارتباطات و رسانه های سنتی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.