تحقیق دانشگاهی – بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی- قسمت ۲۲

خصوصی بودن۸ : استفاده از رسانه یا محتوای خاص
بازیگوشی۹ : استفاده برای سرگمی و لذت(مک کوئیل،۱۳۸۲: ۱۴۳)
۱-Information Search Media
۲-Collective Participatory Media
۳-Interactivity
۴-Social Presence
۵-Media Richness
۶-Autonomy
۷-Personalization
۸-Privacy
۹-Play Fulness
۱۰-۵-۲- چارچوب نظری تحقیق:
همان‌طور که گفته شد رسانه ها کارکردهای مختلفی از جمله انتقال اطلاعات و معلومات، سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت مخاطبان را بر عهده دارند.
رسانه های جدید به دلیل برخورداری از ویژگی هایی نظیر: قابل دسترس بودن به طور همزمان، سرعت افزایش تبادل اطلاعات ، عدم محدودیت زمانی و مکانی، داشتن پویایی و آزادی عمل کاربران در استفاده از آنها و…… توانسته اند روزبه‌روز مخاطبان بیشتری را جذب کنند و مخاطبان نیز متناسب با ویژگی‌هایی که دارا هستند(فردی و اجتماعی) استفاده های خاصی از این رسانه ها می‌کنند و تحت تاثیر این رسانه ها یا شبکه های اجتماعی قرار می‌گیرند.به نحوی که در جریان انقلاب‌های کشورهای آفریقایی و خاورمیانه این شبکه‌ها (رسانه‌های جدید) به عنوان یکی از اهرم‌‌ها و وزنه‌های مهم و تاثیرگذار نقش اساسی به عهده داشتند.
در مقابل رسانه های سنتی ( مسجد،منبر ، سخنرانی و….) با داشتن ویژگی‌هایی نظیر ارتباط مستقیم و چهره‌به چهره و … قابلیت تاثیرگذاری فراوانی در جذب مخاطب دارا هستند. اما در عین حال باید یک سری خطوط قرمز را رعایت کنند که این مسئله کار ارتباط با مخاطب را بسیار سخت می کند. لذا در این فرآیند (عملکرد نقش رسانه‌های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی) عوامل و فاکتورهای مختلفی نقش دارند که از میان نظریه های مطالعه و بیان شده در بخش های گذشته نظریات استفاده و رضامندی و نظریه برجسته سازی برای چارچوب نظری انتخاب شدند که در ذیل به رابطه آنها با موضوع تحقیق به اختصار اشاره می‌‌شود.
براساس نظریه استفاده و رضامندی، مردم خودشان تصمیم می‌گیرند که چه برنامه هایی را از چه رسانه‌هایی انتخاب کنند. در این تحقیق مشخص شد دانشجویان خود تصمیم می گیرند چه برنامه ای را از چه رسانه ای انتخاب کنند به طوری که در این پژوهش اکثر دانشجویان تمایلی به دانلود برنامه های مذهبی ، مداحی و.. را نداشتند .کاربران طبق (نظریه استفاده و رضامندی ) براساس بافت اجتماعی خود، انگیزه ها و اهداف متفاوتی که دارند، از رسانه‌ها چه جدید و چه سنتی استفاده می‌کنند و براین اساس بازخوردهای متفاوتی دارند به عنوان مثال اکثر دانشجویان خود را ملزم به رعایت پوشش اسلامی نمی‌دانستند(۷۳%) و اهمیت چندانی برای این مسلئه قائل نبودند.
براساس نظریه برجسته سازی، رسانه‌ها می‌توانند بر ذهنیت و افکار دینی عامه تاثیر بگذارند نگرش دینی آنها را تغییر دهند و موضوعات اساسی را که افکار عمومی راجع به آنها فکر می‌کنند را تعیین نمایند و گرایش یا عدم گرایش آنها را به دین را امری عادی جلوه دهند . رسانه‌ها می توانند نظریه های قالبی را تشویق و تقویت کنند و به مخاطب به طور ماهرانه تحمیل کنند . رسانه ها در واقع براساس این نظریه ( برجسته سازی ) مثل والدین افکار عمومی در بسیاری از زمینه ها هستند و برجسته کردن پیام ‌ها و سمت سو دادن به موضوعات امکان رشد آن مسئله را بدهند .مصداق بارز استفاده از راهکنش برجسته سازی و برجسته نمایی را می توان در این پژوهش به عدم پایبندی دانشجویان نسبت به اصول دین اشاره کرد مثل(رفتن به اماکن مذهبی ، انجام فرایض دینی) به دلیل اینکه رسانه های جدید با فراهم کردن مطالب و موضوعات به طور بسیار ماهرانه ذهن دانشجویان را تغییر می دادند به نحوی که در شخص تمایل رفتن او را به این امکان در او کمرنگ می کرد وحتی در بسیاری از موارد گرایش آنها را نسبت به این موارد کاملاً تغییر می داد.
رسا نه ها دو دسته اند:
مای اسپیس
مسجد
سخنرانی ، کتب مذهبی و.. و… و…
رسانه های جدید
رسانه های سنتی
مسجد
گوگل پلاس
حسینیه، تعزیه و
فیس بوک
فرهنگ دینی
حفظ پوشش اسلامی
پایبندی به اصول دین
رعایت حق الناس
تحقیق وتعمق درخصوص مطالعه کتب ارزشی ،مذهبی.. …..
شرکت در سخنرانی ومراسم مذهبی
تصویر ۷- چارچوب نظری پژوهش
۶-۲- فهرست متغیرها
۱-۶-۲- متغیرهای مستقل
استفاده از رسانه ها در دو حوزه، میزان استفاده و مکان استفاده سنجیده می‌شود، زمینه ای مانند: جنسیت ، سن ،سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال و وضعیت تاهل به عنوان متغیرهای مستقل این پژوهش در نظر گرفته شده اند.
۲-۶-۲- متغیر وابسته
فرهنگ دینی متغیر وابسته این پژوهش است که آن را با ابعاد ذیل می سنجیم:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.