بنگاه کوچک و متوسط:/پایان نامه درباره رتبه بندی موانع صادراتی

دانلود پایان نامه

تعریف شرکتهای کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا

تعریف تعداد کارکنان (نفر) حجم معاملات (میلیون یورو) ارزش کل دارایی ها (میلیون یورو)
شرکت خرد کمتر از 10 کمتر از 2 کمتر از 2
شرکت کوچک 10 تا 50 2 تا 10 2 تا 10
شرکت متوسط 50 تا 250 10 تا 50 10 تا 43

 

در ایران دو نوع دیدگاه وجود دارد که دیدگاه اول مربوط به مرکز آمار ایران است که واحدهایی با پرسنل زیر 10 نفر را صنایع کوچک و واحدها یی با پرسنل زیر 50 نفر را صنایع متوسط می داند. دیدگاه دوم مربوط به بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران است که کلا˝ واحدهایی با پرسنل زیر 50 نفر را به عنوان صنایع کوچک و متوسط مطرح می کند (شهبازی، 1391). چنانچه در جدول 2-2 نشان داده می شود، معیار تعریف همه جانبه SEM ها در کشورهای مختلف متفاوت است.

 

جدول 2-2: تعریف بنگاه های کوچک و متوسط و معیارهای آن در کشورهای مختلف (منبع: بیدختی، 1388)

کشور تعریف معیار تعریف
چین تعداد کارکنان کمتر از 100 نفر تعداد کارکنان
اندونزی تعداد کارکنان کمتر از 100 نفر تعداد کارکنان
ژاپن تعداد کارکنان کمتر از 200 نفر یا سرمایه کمتر از 10 میلیون ین تعداد کارکنان و ارزش دارایی ها
کره تعداد کارکنان کمتر از 200 نفر در بنگاه های تولیدی و تعداد کارکنان کمتر از 40 مفر در بنگاه های خدماتی تعداد کارکنان
مالزی میزان گردش مالی سالانه کمتر از 150 میلیون واحد مالی مالزی و تعداد کارکنان کمتر از 100 نفر تعداد کارکنان و گردش مالی
سنگاپور در بنگاه های تولیدی ارزش دارایی های ثابت کمتر از 14 میلیون دلار سنگاپور و در بنگاه های خدماتی تعداد کارکنان تعداد کارکنان و میزان دارایی
چین تایپه در بنگاه های تولیدی سرمایه پرداخت شده کمتر از 20 میلیون و مجموع دارایی ها کمتر از 120 میلیون و در موسسات تجاری و خدماتی فروش کمتر از 20 میلیون سرمایه پرداخت شده، دارایی ها و فروش
تایلند تعداد کارکنان کمتر از 100 نفر در صنایع کاربر و صنایع سرمایه بر، سرمایه کمتر از 100 میلیون تعداد کارکنان و سرمایه
آلمان تعدا کمتر از 500 نفر باشد. آن دسته از بنگاه ها که تعداد کارکنان آنها حداکثر 10 نفر باشد، بنگاه کوچک و از 10 نفر تا 50 نفر بنگاه متوسط به حساب می آیند. بنگاه هایی که گردش مالی آنها کمتر از 50 میلیون مارک در سال باشد بنگاه متوسط و بنگاه هایی که گردش مالی آنها کمتر از 500 هزار مارک باشد، بنگاه کوچک بحساب می آیند. تعداد کارکنان و گردش مالی
اتریش بنگاههايي كه تعداد كاركنان آن كمتر از 50 نفر باشد، بنگاه كوچك و بنگاههايي با كاركنان بين 50 تا 250 نفر بنگاه متوسط محسوب مي گردند. بنگاههايي كه گردش مالي ساليانه آنها كمتر از 20 ميليون يورو و يا جمع ترازنامه آنها کمتر از 10 میلیون یورو باشد بنگاه کوچک و متوسط شناخته می شود تعداد کارکنان و گردش مالی
کانادا یک بنگاه تولید کالا یا کمتر از یکصد نفر کوچک تلقی می شود، حال آنکه برای بنگاه های خدماتی نقطه تمایز کمتر از 50 نفر است. بیشتر از معیار فوق تا مرز 500 نفر بنگاه متوسط تلقی می شود تعداد کارکنان

 

2-2-2. ویژگی ها بنگاه های کوچک و متوسط

فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط در چند بعد مطرح است. در بعد اجتماعی، بنگاه های کوچک و متوسط راه پیشرفت افراد جامعه را باز می گذارند. در بعد سیاسی، این بنگاه ها ساختار سیاسی را اصلاح می کنند و از تمرکز قدرت در شهرهای بزرگ جلوگیری به عمل می آورند. از لحاظ اقتصادی، بنگاه های کوچک و متوسط از عمده عوامل ایجاد شغل محسوب می شوند. از نظر فردی نیز بنگاه های کوچک و متوسط زمینه را برای توسعه فردی و تخصصی و ایجاد افق های  روشن حرفه ای فراهم می آورند. بدین ترتیب این گروه از بنگاه ها علاوه برآنکه بر ابعاد سیاسی و فرهنگی اجتماع تاثیر می گذارند، سهم بسزایی نیز در تبدیل اقتصادی رقابتی، پویا، مبتنی بر دانش و نیز توانایی رشد مداوم، ایجاد شغل و تحکیم انسجام دارند. کسب و کارهای کوچک و متوسط به دلیل ویژگی های خاصی که دارند، از کارکردهای بی بدیلی برخوردارند و نقش بسزایی در اقتصاد و تجارت جهانی ایفا می نمایند. برخی از این ویژگی ها عبارتند از:

  • در مقابل تغییرات بازار و محیط انعطاف پذیرند؛
  • سرمایه اولیه مورد نیاز این بنگاه ها محدود است؛
  • فعالیت ها و ابتکار عمل افراد در این بنگاه ها سریعا به نتیجه می رسد.
  • کارایی سرمایه در این بنگاه ها بالاست؛
  • کارکنان این شرکت ها از انگیزه بالایی برخوردارند؛
  • این شرکت ها محرک اصلی تحقق کارآفرینی هستند (ابراهیمی، 1382).

در مجموع می توان ویژگی SEM ها را در جدول 3-2 نشان داد (پیشرو، 1385).

دانلود پایان نامه