بهداشت دهان و دندان،تاثیر مدل خطي در استفاده از خدمات دندانپزشکي

دانلود پایان نامه

بهداشت دهان و دندان:

بهداشت دهان و دندان جزء حياتي و كامل از سلامت عمومي و تندرستي است كه بايد پيش شرط مراقبت از سلامت عمومي باشد (American Dental Assoceation 2006). رسيدن و حفاظت از بهداشت دهان و دندان نياز به توجه افراد، و براي كامل شدن، نياز به توجه و فعاليت زير‌ساخت‌هاي جامعه و مراقبت‌هاي حرفه‌اي دارد. (Bendall and Asubonteg 1995).

دستيابي به خدمات حرفه‌اي سلامت دهان و دندان به واسطه افراد، فرهنگ و عامل‌ سازمان‌هاي ذيربط، و وابسته به ويژگي‌هاي شخصيتي افراد، ويژگي‌هاي يك سيستم مراقبت از بهداشت دهان و دندان مثل وجود يك عامل ثالث، براي پرداخت‌ها و يا كمك به پرداخت هزينه‌ها است
(Kiyak, 1993, Manski and Gold farb, 1996; Osterberg et al., 1998).

براي ايجاد مراقبت، افراد بايد باور داشته باشند كه به آن نياز دارند. و همينطور افراد مفهوم درستي از سلامتي داشته باشند و باور داشته باشند كه مراقبت از سلامتي فردي مي‌تواند آنها را در رسيدن به اهداف سلامتي كمك كند (Kegelas 1961) که اين امر مصداق ارزش و جايگاه مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان نيز هست(Petersen and Pedersen, 1984).

با فرض اينكه بيمار مي‌تواند موضوعات فيزيكي و فرهنگي‌اش غلبه کند و تصميم به استفاده از خدمات مراقبت از دهان و دندان بگيرد، سيستم سلامت نيز بايد داراي ويژگي‌هاي مناسب براي تشويق افراد براي استفاده از خدمات مراقبت از سلامتي را داشته باشد (Daly et al., 2002).

در بين موانع استفاده از مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان مثل فقر، جهالت (كمبود آگاهي)، و كمبود منابع مالي، آخري (كمبود منابع مالي) بزرگترين مانع است (NIDCR,2008). حتي در اقتصادهاي پيشرفته منابع مالي هميشه قابل دسترس نيست و براي اطمينان فرد براي دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان به طور مناسب اختصاص داده نشده است (Nash et al., 2008). ويژگي‌هاي سيستم‌هاي مراقبت بهداشت دهان و دندان به خصوص ويژگي‌هاي مالي و بيمه نقش مهمي براي آسان كردن دسترسي به سرويس‌هاي بهداشت دهان و دندان و كم كردن هزينه‌ها بازي مي‌كنند.

افزايش سيستم‌هايي كه حق بيمه مردم را جمع‌آوري مي‌كنند و تحت تعهد يك شركت كه موافقت مي‌كند، مقدار معيني از زيان‌هاي پيش‌بيني نشده مردم را تأمين كند. حق بيمه تعداد زيادي از افراد كه جمع‌آوري شد اساساً زيان‌هاي افراد را پشتيباني مي‌كند (Praiss et al., 1978). مفهوم ريسك و غيرقابل پيش‌بيني بودن كمتر ، بيماري‌هاي دهان و دندان باعث مي شود بيمه دندانپزشكي با مدل كلاسيك بيمه متفاوت ‌شود. (Evans and Williamson, 1978). البته به جز اتفاقاتي كه در تصادفات مي‌افتد و همينطور بعضي از عفونت‌هاي دنداني كه شايع و متداول هستند و نياز به مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان دارند که كم و بيش قابل پيش‌بيني هستند (Feldstein, 1973; 2004). به دليل اين عوامل، بيمه دندانپزشكي بيشتر به عنوان يك سيستم بودجه‌بندي، تا يك سيستم محافظتي در مقابل حوادث مصيبت‌بار و غيرقابل پيش‌بيني شناخته شده است. (zatz et al., 1987; Feldstein 1973; 2004) بنابراين بهترين راه اين است كه بيمه دندانپزشكي را به عنوان يك تصميم سودمندي كه تا اندازه‌اي بيمه و تا اندازه‌اي پيش پرداخت و مقدار زيادي از آن به صورت تخفيف است شناخته شود (Manski, 2001).

ايران به عنوان يك كشور با درآمد متوسط پايين و صادركننده نفت و با جمعيتي حدود 75 ميليون نفر و از نظر بزرگي ششمين كشور در آسيا است. از كل جمعيت ايران 12 درصد ساكن تهران (حدود 5/8 ميليون در سال 2011) و بزرگترين شهر در كشور با بالاترين نرخ شاغلين و با حدود 28 درصد جمعيت تحصيل كرده با مدرك آكادميك يا تحصيل كرده در دانشگاهها و دانشكده‌ها (SCI 2011).

ايران با يك سيستم بهداشت دهان و دندان در حال رشد، و كلينيك‌هاي دندانپزشكي كه توسط دولت به وجود آمده که پايه و اساس مراقبت از بهداشت دهان و دندان را براي عموم مردم به وجود آورده است. دو طرح و برنامه كلي براي شاغلين و خانواده‌هاي آنها وجود دارد که شامل: بخش عمومي و بخش تجاري مي شود. تقريباً 60 درصد جمعيت ايران تحت پوشش سيستم بهداشت دهان و دندان هستند و از اين 60 درصد، 83 درصد در بيمه بخش عمومي و 17 درصد بيمه بخش خصوصي دارند (SCI,2004). اگر چه شاغلين توانايي خريد بيمه سلامت از طريق كارفرما و يا از طريق دولت را دارند، با اين حال 40 درصد از جمعيت ايران بيمه ندارند. اكثر تعداد دندانپزشكان (80 درصد) در بخش خصوصي مشغول به كار هستند (Pakshir 2004). افرادي كه بيمه ندارند مي‌توانند يا از طريق كلينيك‌هاي خصوصي يا كلينيك‌هاي عمومي (دولتي) كه تقريباً نصف هزينه كلينيك‌هاي خصوصي را دارند، استفاده كنند. افراد زيادي از جمعيت ايران (18 تا 45 ساله) دندان پوسيده يا پلاك دندان و پريودنتال عميق دارند كه نشان‌دهنده اين است كه اين بيماري‌ها در ايران نيازمند درمان هستند (Messari,2009).

مطالعه كنوني به ارزيابي عوامل مؤثر بر ميزان استفاده خدمات دندانپزشکي پرداخته است.

دانلود پایان نامه