بودجه روابط عمومي:پایان نامه درباره کارایی روابط عمومی

دانلود پایان نامه

بودجه روابط عمومي:

تنظيم بودجه، اعمال کنترل دقيق در چگونگي مصرف براي دولت، صاحبان کار و حتي بخش­هاي خدمات اجتماعي اهميت زياد دارد. روابط عمومي به ويژه در جامعه آگاه از بودجه بندي امروز ما از اين قاعده مستثني نيست.

بودجه بندي نتيجه فرآيند برنامه ريزي ساختاري است. به اين ترتيب سازمان­ها براي حمايت از فعاليت­ها در زمينه برنامه ريزي نياز به بودجه بندي دارند، ممکن است اين کار براي افراد غير حرفه­اي پيچيده بنمايد اما بودجه بندي در چارچوب يک برنامه رسمي روابط عمومي، کمکي لازم و ضروري محسوب مي­شود.

معمولاً برنامه­هاي بودجه­بندي، جنبه­هاي پويايي فعاليت هاي روابط عمومي را ناديده مي­گيرند. نکته حائز اهميت اين است که تنها با توجه به هزينه­هاي جاري و نتايج و تغيير آنها نمي­توان با درصد گيري که ممکن است. مدير روابط عمومي آنرا براي آينده مناسب بداند، بودجه قابل قبولي ارائه داد. بدين منظور مذاکرات اوليه با کارکنان روابط عمومي در سازمان به جهت حصول اطمينان از در نظر گرفتن تمامي فعاليت­هاي مهم و همچنين بازبيني کارنامه رسمي در اولويت قرار دارد.

به طور کلي، کنترل بودجه روابط عمومي در برگيرنده موارد زير است:

  1. طرحي که به لحاظ پولي با اهداف روابط عمومي همنوايي دارد.
  2. طرحي تشريحي که به عنوان ابزاري مديريتي و نيز روابط عمومي براي تقسيم منابع در طول مدت زمان معين محسوب مي­شود.
  3. نظام رسمي که امکان بازنگري­هاي تناوبي در برابر عموم انجام شده و تغيير شرايط واقعي را فراهم مي­کند.
  4. فراهم کردن مبنايي براي برنامه­هاي موفق روابط عمومي.
  5. توجه مستمر به اين امر که راهکارهاي بودجه بندي و نتايج آن به شناخت مديريت از روابط عمومي کمک شاياني مي­کند.

از اين رو تعيين هزينه­ها در اصل به تهيه سناريوي آينده بر مبناي تجارت گذشته کمک مي­کند.

افرادي که متخصص بودجه­بندي و تعيين هزينه­ها هستند معتقداند که ترديد­هاي آينده بودجه را براي آنان غير کاربردي خواهد کرد. به هر شکل مطلوب آن است که به هنگام بودجه بندي به حوادث غير قابل کنترل توجه شود. روابط عمومي بايد در مقابل سه مورد، نامطلوب در اين فرايند، محتاط باشد که اين سه عبارتند از:

  1. بودجه بندي اضافي که تخصيص بودجه را امري پيچيده مي­سازد و زمان و هزينه زيادي در بر دارد. بودجه بايد بدون توجه خاص به بخشي از سازمان نسبت به ساير بخش­ها، امري ساده تلقي شود.
  2. عدم انصراف بودجه مشکلاتي را در محيط در حال تغيير ايجاد مي­کند. تخصيص بودجه خوب و کافي براي انطباق با تغييرات لازم است.
  3. بودجه فشرده و هزينه­هاي اندک به عنوان سلاحي براي گرفتن فشارهايي است و در حقيقت نوعي ترور در توابع براي آماده­سازي و اجراي درست طرح­ها محسوب مي­شود. در تعيين هزينه­ها از پايين به بالا، هماهنگي متقابل نياز است و از اين رو نسبت به بودجه­بندي از بالا به پايين، مقابله با فشارهاي پيش­بيني نشده را تضمين مي­کند. (نيک بخت، 1382).
دانلود پایان نامه