سامانه پژوهشی – تاثیر یک دوره تمرین هشت هفته ای یوگا و ایروبیک بر منتخبی …

عملیاتیدر این تحقیق تعریف مفهومی و عملیاتی یکسان است و از آزمون دراز و نشست
(تعداد تکرار)برای اندازه گیری استفاده خواهد شد.
تعادل:
مفهومیتوانایی حفظ و نگهداری بدن یا شیء در وضعیت پایدار است که به دو نوع ایستا، پویا است(هادوی، ۱۳۸۳).
عملیاتیدر این تحقیق تعریف مفهومی و عملیاتی یکسان است و از آزمون لک لک برای تعادل ایستا، تاندم برای تعادل پویا استفاده خواهد شد.
توان بی هوازی
مفهومیکار انجام شده در واحد زمان (هادوی، ۱۳۸۳).
عملیاتیدر این تحقیق از آزمون پرش عمودی سارجنت و ثبت بهترین پرش از سه رکورداستفاده خواهد شد.
چابکی
مفهومی: توانایی تغییر مسیر حرکت و سرعت با حفظ تعادل و درک موقعیت ویا نوعی قابلیت عضلانی که با استفاده از آن بتوان وضعیت و مسیر حرکت بدن را به صورت ارادی و به نحو دقیق در حداقل زمان تغییر داد. (شیخ، ۱۳۸۶).
عملیاتی: انجام آزمون ۹*۴ چابکی و ثبت کمترین زمان از سه نوبت
فصل دوم
(ادبیات و پیشینه پژوهش)
مقدمه
توسعه روزافزون کیفی و کمی ورزش در کشور و نقش اساسی ورزش در سلامت جامعه، نیازمند توجه علمی به آن است. بیش از نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل میدهند و هر چند توجه به ورزش بانوان بدلیل مسائل فیزیولوژیکی، افتادگیهای عضلانی در دوران بارداری و شیر دهی بیشتر از آقایان مورد نیازاست ولی به دلایل مختلف کمتر مورد توجه واقع شده است. ورزش و فعایتهای بدنی نقش مهمی در سلامتی زندگی افراد به عهده داشته و بطور مسلم در امر پیشگیری از امراض یک عامل مهم و حیاتی محسوب میشود. در این فصل در بخش مبانی نظری سعی شده به موضوعاتی پیرامون دو ورزش یوگا و ایروبیک و فواید آن بویژه در رابطه با بانوان پرداخته شود و در سپس به مطالعه و بررسی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در ارتباط با موضوع تحقیق به موضوع بنگریم.
بخش اول مبانی نظری
۱٫۲٫ تاریخچه ایروبیک
بیش از ۴۰ سال است که نوعی تمرین هوازی به نام ایرو بیک یا حرکات موزون به شکل فزاینده در اکثر جوامع به ویژه در میان بانوان رواج پیدا کرده است. در سال ۱۹۶۹ شخصی به نام جکی سورنسن[۶] در آمریکا این فعالیت بدنی را ابداع کرد. او هنرمندی مشهور بودکه عقیده داشت این روش تمرین هوازی بهترین روش برای دستیابی به آمادگی جسمانی مطلوب است. او این روش را جازر سایز[۷] یا دنسر سایز[۸] نامید، که اکنون به عنوان ایروبیک شناخته شده و شکل دیگری از حرکات موزون است (ویسی۱۳۸۸).
ریشه این نوع ورزش به اجراهای موزون محلی و سنتی جوامع اروپای مربوط میشود. به این ترتیب با وجود اینکه الگوی این ورزش از جوامع اروپایی گرفته شده است، اما ورزش به طور گستردهای در ایالات متحده رواج یافته است. اجرای حرکات بدنی در این رشته ورزشی، با
آهنگهای شاد و ریتم دار انجام میشود. درواقع ضربه آهنگ در این نوع ورزش به عنوان راهنما برای شمارش تعداد و یا شدت حرکات بدنی است. به سبب آنکه اجراهای ایروبیکی به نوعی موجب توسعه و افزایش ظرفیت قلبی- عروقی میشود، ورزشی پر جذبه و طرفدار معرفی شده است.
۲٫۲٫ معرفی ایروبیک طبقه بندی آن
ایروبیک نوعی تمرین هوازی است. عموما فعالیتهایی با مدت زمان زیاد و شدت نسبتا کم هستند. ایروبیک مجموعه حرکات پیچیده و هماهنگی است که با موسیقی همراه است.
ایروبیک به چند گروه تقسیم میشود:
شامل ایمپکت ایروبیک[۹]: شام حرکات قدیمی ایروبیک با جهش و پرش است. این حرکات توسط یک رقصنده کانادایی ابداع شد. با اینکه روی تکنیک انجام میشد اما متوجه شدند که باعث بروز صدماتی از قبیل زانو درد، درد در ناحیه ساق پا و کشیدگی تاندون آشیل و کمردرد میشود.
لو ایمپکت ایروبیک[۱۰]: شامل حرکات غیر پرشی یا پرشی با کنترل است و به این معنی نیست که فشار کار کم است؛ بلکه سبب کاهش درد و کشیدگی در ساق پا، زانو و باسن میشود این روش بسیار متداول است و همیشه یک پا روی زمین تکیه دارد و دستها بیشتر در سطح پایین حرکت میکنند. ضربان قلب در این حالت بین ۶۰ تا ۷۵ درصد ضربان قلب بیشینه فرد است، یعنی ضربان نرمال برای انجام تمرینات استقامتی یا هوازی است و برای اشخاص مختلف قابل اجراست. چربی سوزی به بهترین شکل ممکن از این طریق صورت میگیرد، زیرا منبع اصلی انرژی بدن در این نوع ایروبیک چربی است. (ویسی۱۳۸۸)
۳٫۲٫ اهمیت ایروبیک
اکثر افراد تصور میکنند که ایروبیک ورزشی انفرادی مثل دویدن و شنا کردن است ولی ایروبیک یک ورزش هوازی و گروهی است که باعث توسعه اغلب فاکتورهای آمادگی جسمانی ازجمله قدرت، استقامت، انعطاف پذیری، هماهنگی، چابکی، تعادل، توازن، سرعت عکسالعمل میشود. این ورزش باعث تقویت حافظه وحضور ذهن میشود زیرا ورزشکار مجبور است یک سری حرکات را بصورت زنجیره به خاطر بسپارد که این عمل باعث بکار گرفتن مغز حین اجرای حرکات میشود.
۴٫۲٫ یوگا
یوگا مکتبی است که دارای ارزشهای کاربردی فراوانی در زندگی دارد و فرد را از نگرشهای محدود و هیجانهای مقطعی دور میکند و باعث تعادل و آرامش در ابعاد مختلف زندگی میشود. این تعادل در اندیشه و جهان بینی افراد ریشه دارد و افراط و تفریط را کم رنگ م

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

یسازد. درحالیکه در نقطه مقابل افرادی هستند که که به محض آشنا شدن با راههای پرورش جسم و ذهن که از قدیم الایام در مشرق زمین وجود داشته، تمامی ارزشهای جسمی و ذهنی خود را فدای مشتی عادت و مراسم جدید قشری میکنند و بدون اینکه به فکر افزودن محتوای فکر و جسم خود باشند، تغییرات را فقط در غالب سخنرانیها و صحبتهای بی انتها و تبلیغ و گزاف گویی و تغییرات ظاهری میبینندو آنها جز تاثیر منفی روی دیگران، اثر دیگری نمیگذارند (مهدوی پور، ۱۳۸۲).
یوگا در هندوستان زمانی ابداع شد که افراط و تفریط و باورهای جمعی و روشها و فلسفههای گوناگون به اوج خود رسیده بود. یوگیها که آریایی نژاد و افرادی خردمند و منطقی و متعادل بودند، اعتقاد داشتند با انجام فنون جسمی و فکری یوگا، فرد از غالب نگرشها و قضاوتهای شخصی و احساسی و باورها و تعصبهای فردی رها شده، مسائل و رویدادها را همانطور که هستند و واقعیت دارند درک میکنند و به طور کلی کسی که در این راه تجربه و تمرین دارد، این تعادل در تمام ابعاد زندگی او باید، آشکار باشد مثلا در کار کردن، معاشرتها، غذا خوردن، خوابیدن، حرف زدن و. . .، این خصوصیت در نهایت، وجود نوعی توازن در احساسات و رفتار و اندیشه خواهد بود و مربی یوگا باید دارای خصوصیات یاد شده باشد تا افراط و تند رویهای متداول را از طریق حرکات بدنی و تنفسی به شاگردان خود انتقال ندهد و فقط حالاتی را از طریق اعتدال و توازن بیاموزد که سببب افزایش مهارتهای ذهنی و تندرستس میشوند (مهدوی پور، ۱۳۸۲).
بسیاری از کسانی که از دور با یوگا آشنا هستند تصور میکنند این علم تشکیل شده از تمرینهایی که باید بدن را مدتهای طولانی در حالات مشکل و طاقت فرسا نگه داشت و با اجرای تنفسهایی که باید هوا را دقایقی در ششها حبس کنند یا رژیم غذایی آن توام با روزه گرفتنها و گرسنگی دادن به بدن است و به طور کلی هر قدر تمرینات مشکلتر و ماندن در حالات یوگا طولانیتر باشد، پیشرفت سریعتر خواهد بود. همچنین بر این باور غلط هستند که باید با مردم و اجتماع قطع رابطه نمایند تا به آرامش و تمرکز درونی برسند. ریاضت کشیدن و گوشهگیری و شانه خالی کردن از مسئولیتها را راه یوگا میپندارند. درحالیکه اگر زندگینامه کسانی را که در این راه پیشکسوت بودهاند را را مورد مطالعه قرار دهیم به این نتیجه میرسیم که آنها انسانهایی بودهاند بسیار پر کار و با احساس مسئولیت اجتماعی و بیش از خود به فکر جامعهای بودهاند که در آن زندگی میکردهاند. کسانی که ظاهرا در این راه هستند و صفاتی مانند بیتفاوتی، تنبلی، خود محوری و مطلق گرایی را پیشه خود کردهاند، بی شک این صفات را نمیتوان برخاسته از یوگا دانست بلکه اینگونه حالات را میتوان سوء تعبیر از این علم یا صفات فردی خود آنها تلقی کرد (مهدوی پور، ۱۳۸۲).
یوگا اتحاد جسم و جان است. اگر رابطه جسم و روان (پنگالا و آیدا) تحقق یابد آنگاه یوگا تنها نوشداروی تمام بیماریها میگردد (ساتیانانداساراسواتی سوامی، ۱۹۲۳).
هدف یوگا هماهنگ کردن سیستمهای مختلف بدن است تا در پرتو آن شادابی و تندرستی کلی به دست آید. این تمرینات جسم و ذهن را به گونهای درگیر میکند که قدرت و استقامت تمام اعضای بدن بالا رفته و عمقیترین عضلات بدن را مورد هدف قرار دهد. تمرینات یوگا با فکر و درایت فرد به آن حرکت خاص بر روی عضله مربوطه و چگونگی اجرای آن است. به مرور زمان با اجرای مکرر حرکات، مغز انسان بدن را بهتر درک میکند و آن را توانمندتر و متعادلتر میسازد. همچنین یوگا عضلات و مفاصل را مورد هدف قرار میدهد که در فعالیتها روزانه درگیر هستند و با اجرای حرکات یوگا، طرز صحیح انجام فعالیتهای روزانه در بدن ثبت میشوند (ساتیانانداساراسواتی سوامی، ۱۳۸۷).
۵٫۲٫ چند نظریه در خصوص تاریخچه یوگا
دو قرن قبل از میلاد، فردی به نام پتانجلی میزیسته، کتابی به نام یوگاسوترا را نوشت و یوگا را به طور نسبتا کاملی به دیگران شناساند.
در کتاب بهاگاوادگیتا آمده است که کریشنا، استاد بزرگ یوگا، فرمود علم یوگا را به فرشته خورشید (ویواشان) تعلیم دادم، او آن را به مانو، که پدر بشر است تعلیم داد و او آن را به ایکشواکو تعلیم داد.
یوگا توسط لرد شیوا بنیانگذاری و تاسیس شد. کم کم او به یوگیراج یعنی شاه یوگیها تبدیل شد.