تاريخچه گردشگري:/پایان نامه درباره تبلیغات و جذب گردشگر

دانلود پایان نامه

 تاريخچه گردشگري:

2-2-2-1 پيشينه گردشگري در جهان:

مسافرت موقت با مقياس وسيعي كه امروزه متداول است، پديده‌اي نسبتاً جديد است. در گذشته افراد معدودي از اوقات فراغت خود لذت مي‌بردند و وقت آزاد مردم عادي عموماً به امور مذهبي اختصاص مي‌يافت به همين دليل در زبان انگليسي كلمه “ايام تعطيل” از تركيب “ايام مقدس” گرفته شده است. بيشتر مسافران هم زائران مكان‌هاي مذهبي بودند. بعدها با افزايش اضطراب و فشارهاي جسمي و رواني زندگي، مردم براي حفظ سلامت خود سفر كردند و با شروع “عصر خرد ورزي[1] ” به سفرهاي فرهنگي روي آوردند. (كاظمي، 1388، 8)

انسان ها در اعصار ما قبل تاريخ بيشتر براي يافتن غذا، دوري جستن از خطرات و يافتن چراگاه به مناطق ديگر رهسپار مي‌شدند. در دوره‌هاي بعد به منظور داد و ستد، ارضاي حس كنجكاوي و كشف پديده‌هاي ناشناخته مبادرت به سفر مي‌كردند. پنج هزار سال پيش، سفرها بيشتر با اهداف تجاري،فعاليت‌هاي نظامي و اداره دولتي امپراطوري‌هاي بزرگ مثل سومري‌ها، آشوري‌ها، يوناني‌ها و امپراطوري‌هاي روم در منطقه مديترانه و خاورميانه انجام مي‌گرفت. با گسترش امپراطوري‌ها و نياز به كنترل سرحدات همچنين تسهيل امر تجارت و مبادله كالا، مبادرت به ساخت راه‌هاي ارتباطي نمودند. در اين ميان ايرانيان با ساختن كالسكه‌هاي چهار چرخ و يونانيان باستان با ضرب نخستين سكه و جايگزين كردن آن به جاي كالا و ترويج زبان يوناني همچنین برگزاري مسابقات المپيك باعث رونق مسافرت و گردشگري گرديدند. در قرن دوم بعد از ميلاد، امپراطوري روم جاده‌هايی با اهداف نظامي و تجاري از هادريانفروال در انگلستان تا كناره رود فرات در خاورميانه ساخته بود كه مسافرخانه‌ها در فواصل 30 مايلي اين جاده و هتل‌ها تقريباً در هر شهر وجود داشتند.(تقی زاده انصاری، 1385، 5)

در قرون وسطی (سده پنجم تا چهاردهم ميلادي) سفرها بيشتر به قصد زيارت اماكن مقدس انجام مي‌گرفت چنانكه مسيحيان به بيت‌المقدس و روم مسافرت مي‌كردند. قديمي‌ترين اشكال رايج گردشگري در اروپا، مسافرت‌هاي اشراف و شاه‌زاده‌هاي جوان به نقاط مختلف براي آشنايي با شيوه‌هاي مختلف حكومت و زندگي مردم بود.

از سده چهارده تا هفده، بيشتر مسافرت‌ها با هدف كسب دانش و تجربه آموزي انجام مي‌شد. انقلاب صنعتي (1850-1750) پايه و اساس گردش‌هاي دسته‌جمعي را (بدان‌گونه كه امروزه ما با آن آشنا هستيم) به وجود آورد. تغييرات ژرف اجتماعي و اقتصادي آن دوره باعث تغييرات اجتماعي،تغيير مشاغل و گسترش طبقه مياني اجتماع گرديد و اين طبقه امكان اين را يافت تا بيشتر به مسافرت و تفريح بپردازد.(همان منبع،6)

در پايان سده نوزدهم كارگران داراي تعطيلات سالانه شدند. آن‌ها براي فرار از مناطق شهري آلوده و شلوغ به كنار درياها مي‌رفتند و تعطيلات خود را در آن نقاط مي‌گذراندند.

حادثه مهم ديگري كه بر صنعت گردشگري اثر گذاشت ايجاد چك مسافرتي بود كه اولين بار آمريكاييان به آن دست زدند. از اين زمان يعني اواخر قرن نوزدهم جهانگردان آمريكايي به اروپا سرازير شدند.

پس از جنگ جهاني دوم، گردشگري به علت تأثير چند فاكتور به صورت يك فعاليت اقتصادي – اجتماعي رشد يافته است :

1ـ دسترسي به درآمد بيشتر براي سفر

2ـ كاهش ساعات كاري و افزايش كارمنداني كه از تعطيلات ساليانه و تعطيلات با دستمزد استفاده مي‌كردند كه باعث افزايش اوقات فراغت براي مسافرت گرديد.

3ـ سطوح بالاي آموزش و آگاهي از نواحي مختلف جهان كه باعث افزايش ميل به مسافرت گرديد.

4ـ توسعه سريع و وسيع اقتصادي منجر به افزايش سفرهاي تجاري شد.

5ـ بهبود كلي سيستم حمل و نقل در خدمات مسافرت‌هاي هوايي و شبكه بزرگ راه‌ها.(همان منبع،9-7)

 

 

The age of reason. 1.

دانلود پایان نامه