تبلیغات در بازاریابی بانکی:/پایان نامه تبلیغات و بانک های دولتی

دانلود پایان نامه

اهداف تبلیغات در بازاریابی بانکی

الف ) اهداف تبلیغات بر مبنای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترغیب و یادآوری

 • اهداف آگاهی رسانی
 • آگاه ساختن مشتری از خدمات جدید بانکی و مزایای این خدمات
 • آگاه ساختن مشتریان از تغییرات درصد سودهای بانکی
 • آگاه ساختن مشتریان در رابطه با طرز کار خدمات بانکی با فناوری های جدید
 • ایجاد تصویر مناسب برای نام و نشان تجاری بانک
 • تصحیح تصاویرذهنی غلط در رابطه با نام و نشان تجاری بانک ( منافی ، 1388)

 

 • اهداف ترغیب مشتریان
 • ایجاد ترجیحات نسبت به محصولات و خدمات شرکت نزد مشتریان
 • تشویق و ترغیب مشتری برای خرید محصولات شرکت به جای رقبا
 • تغییر و تصحیح ادراک مشتری نسبت به ویژگی های محصول
 • تشویق مشتری برای برقراری تماس تلفنی با بخش فروش یا بازاریابی شرکت ( بیرانوند ، 1389)

 

 • اهداف یادآوری کننده
 • یاداوری این موضوع به مشتریان که خدمات ممکن است در آینده نزدیک موردنیاز باشد .
 • یاداوری موقع خرید در زمان های خلوت
 • حفظ تداوم ارتباط با مشتری با خدمات بانک ( ونوس و صفائیان ، 1384)

ب ) اهداف تبلیغات بر مبنای فرآیند خرید : در این تقسیم بندی اهداف تبلیغات را می توان از نیازهای ارضا نشده تا احساسات پس از خرید ، تعیین نمود :

 

جدول 5-2- اهداف تبلیغات بر مبنای فرآیند خرید ( کارخانه ای ونظری ، 1381 )

فرآیند خرید اهداف کلی تبلیغات نمونه ها
نیازهای ارضا نشده ایجاد آگاهی 1-  وام برای خرید خودرو دهیم

2-  ضمانت نامه بانکی صادر کنیم

3-  خدمات کارت اعتباری ماشین های خودپرداز و نقطه خرید ارائه می دهیم

رفتار قبل از خرید درک خدمات عرضه شده 1-  در صورت تگشایش حساب سپرده گذاری در آینده امتیازات ویژه ای قائل می شویم.

2-  در صورت خوش حسابی عملکرد بالا اعتبار در حساب جاری می دهیم .

3-  درصورت تقاضای صدور ضمانت نامه بانکی کارمزد کمتری دریافت می کنیم

تصمیم گیری خرید عمل خرید 1-  وارد بانک شوید و با مشاور پس انداز ما صحبت کنید.

2-  نرخ سود واقعی ما به سپرده های شما بیشتر است

رفتار پس از خرید اطمینان مجدد 1-  بانک مناسبی برای پس انداز شما هستیم

2-  هدف ما جلب رضایت شماست .

 

ج ) اهداف تبلیغات برای تعیین استراتژی های تبلیغاتی: اهداف تبلیغاتی می توانند بر مبنای استراتژی های موردنظر به طبقات زیر دسته بندی نمود:

 • شناساندن نام تجاری: زمانی مفید است که نام تجاری شرکت یا سازمان در اذهان مشتریان هدف، به اندازه کافی شناخته شده نباشد.
 • موضع یابی نام تجاری: در این حالت هدف شرکت از انجام این است که تصویر مناسبی از نام تجاری خود در اذهان مشتریان ایجاد کند.
 • ایجاد تقاضا: در این حالت هدف شرکت از انجام تبلیغات، افزایش میزان تقاضا برای خدمت موردنظر است. در این حالت شرکت می بایست با استفاده از استراتژی های مختلف در جهت محسوس سازی خدمت موردنظر برای مشتریان هدف اقدام کند ( طهماسبی و دیگران ، 1388 )

 

 

جدول 6-2- استراتژی های تبلیغاتی مرتبط با اهداف تبلیغاتی خدمات ( همان )

اهداف تبلیغات استراتژی های پیشنهاد شده توضیح
شناساندن نام تجاری استراتژی های فیزیکی

·        نمایش فیزیکی

·        سمبل سازی برای نام تجاری

·        در این روش تصویر منحصر به فردی از سیستم توزیع نمایش داده می شود .

·        تصویری از سمبل نام تجاری شرکت در تبلیغات نشان داده می شود .

موضوع یابی نام تجاری با تمایز در :

·        ورودی ها

·        نمایش فیزیکی ·        نمایش فیزیکی از خدمات که نشان دهنده کیفیت خدمات باشد .
·        فرایندها ·        مستند سازی

·        نمایش عملکرد

·        بیان اطلاعاتی از عملکرد گذشته

نمایش از عملکرد سازمان در خصوص ارائه خدمت

·        ستاده ها ·        نمایش تجربیات استفاده از خدمت ·        نمایش تصویری از مشتریان که از مزایای یک خدمت احساس رضایت می کنند .
ایجاد تقاضا از طریق اینکه ستاده های خدمات کمتر ویژگی های زیر را داشته باشد

·        انتزاعی

·        نمایش تجربیات استفاده از خدمت ·        نمایش درک مزیت های خدمات از سوی مشتریان
·        عام ·        نمایش عملکرد خدمت ·        نمایش عملکرد در گذشته خدمت
·        عدم جستجو پذیری ·        مستند سازی تجربیات استفاده از خدمت ·        نمایش ارائه خدمت به یک مورد خاص از ابتدا تا انتها

 

 

 

دانلود پایان نامه