حاکمیت شرکتی/پایان نامه درمورد سازوکار نظام راهبری

دانلود پایان نامه

به اعتقاد صاحب­نظران روش پژوهش، پژوهشگري که قصد رشد و توسعه­ي دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا بايد مباني نظري و پيشنيه پژوهش­هايي را که تاکنون در زمينه­ي دانش مذکور انجام شده را شناسايي و مطالعه نمايد. «جان ديويي» (1938)، مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان يکي از مراحل اساسي پژوهش علمي مورد بحث قرار داده و معتقد است که انجام اين مطالعه، به پژوهشگرکمک مي­کند تا بينش عميقي در مورد پژوهش و حوزه­اي که پژوهش به آن تعلق دارد، کسب کند. بنابراين، مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل بر شناسايي، مطالعه و ارزيابي پژوهش­ها ومشاهدات علمي گزارش­شده، عقايد و ديدگاه­هاي صاحب­نظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش، بخش عمده­اي از روش علمي پژوهش است که انجام آن در کليه­ي پژوهش­ها، ضروري است. مطالعه­ي منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهش­گر اين فرصت را مي­دهد که در رشته­ي مورد علاقه­ي خود در حد بضاعت، پيش­قدم بوده و به بينش وسيع­تري در ارتباط با آن دست يابد. اين کار موجب بنيان­گذاري مستحکم پايه­ي علمي پژوهش مي­شود و به نظر مي­رسد، اگر بنيان مذکور ضعيف باشد، پژوهش انجام شده، خام، سطحي و تکراري خواهد بود (به نقل از دلاور، 1371، 120). لذا در اين فصل، به بررسي مباني نظري و پيشينه پژوهش در زمينه مکانیزم­های حاکمیت شرکتی ،واکنش سرمایه گذاران و همچنین موضوع اعتماد بیش از حد مدیران و روابط بین این مقوله­ها پرداخته شده است.

2-3) مفهوم حاکمیت شرکتی

بررسي متون متعدد و معتبر نشان مي‌دهد كه اولين و قديمي‌ترين مفهوم عبارت حاكميت‌‌‌ شركتي، از واژه لاتين Gubenare به معناي هدايت كردن، گرفته شده است كه معمولاً درمورد هدايت كشتي به كار مي‌رود و دلالت بر اين دارد كه اولين تعريف حاكميت‌‌‌ شركتي، بيش­تر بر راهبري تمركز دارد تا كنترل. تعريف‌هاي مختلفي از حاكميت‌‌‌ شركتي وجود دارد، از تعريف‌هاي محدود و متمركز بر شركت‌ها و سهامداران آن‌ها گرفته تا تعريف‌هاي جامع و در برگيرنده پاسخ‌گويي شركت‌ها درقبال گروه كثيري از سهام­داران، افراد يا ذي­نفعان. بررسي ادبيات موجود نشان مي‌دهد كه هيچ تعريف مورد توافقي در مورد حاكميت‌‌‌ شركتي وجود ندارد. تفاوت‌هاي چشمگيري در تعريف بر اساس كشور مورد نظر وجود دارد. حتي در آمريكا يا انگلستان نيز رسيدن به تعريف واحد كار چندان آساني نيست (جلالي، 1387، 4).

فدراسيون بين­المللي حسابداران درسال2004، حاكميت‌‌‌ شركتي را چنين تعريف كرده است: «حاكميت‌‌‌ شركتي عبارت از مسئوليت‌ها و شيوه‌هاي به كار برده شده توسط هيئت‌ مديره و مديران مؤظف با هدف مشخص كردن مسير راهبردي است كه تضمين‌كننده دست­يابي به هدف‌ها، كنترل ريسك‌ها و مصرف مسئولانه منابع است» (حساس يگانه، 1385، 33).

سازمان ‌همكاري وتوسعه ‌اقتصادي ‌درسال1998، حاكميت ‌شركتي را چنين بيان كرد: «حاكميت‌‌‌ شركتي، سيستمي ‌است كه‌ به وسيله آن شركت‌هاي تجاري، كنترل وهدايت شوند.ساختار حاكميت‌‌‌ شركتي، تقسيم حقوق ومسئوليت‌ها رادربين اعضاي هيئت‌ مديره، مديران، سهام­داران وساير ذي­نفعان مشخص مي‌كند. هم­چنين قوانين ورويه‌هاي تصميم‌گيري درخصوص امورشركت راباصراحتبيان مي­كند. با تحقق اين امر، حاكميت‌‌‌ شركتي ساختاري را ارائه مي‌كند كه از طريق آن، اهداف شركت، ابزارهاي دست­يابي به آن اهداف و نظارت بر عملكرد، تعيين مي‌شود» (1999OECD,).

حاكميت‌‌‌ شركتي عبارتست از فرايند نظارت و كنترل براي تضمين آن كه مدير شركت مطابق با منافع سهام­داران عمل مي‌كند (حساس يگانه، 1384).

حاكميت‌‌‌ شركتي را مي‌توان مجموعه قوانين، مقررات، نهادها و روش‌هايي تعريف كرد كه تعيين مي‌كند شركت‌ها چگونه و به نفع چه كساني اداره مي‌شوند (حساس يگانه، 1384)

حاكميت‌‌‌ شركتي شيوه­اي براي هدايت و اداره فعاليت‌هاي شركت توسط هيئت‌ مديره و مديريت ارشد است (شرکت بورس اوراق بهادار تهران، 1386، 2).

اساسي­ترين ركن بحث حاكميت‌‌‌ شركتي، اطمينان يافتن از اعمال حاكميت صحيح سهامداران بر اداره شركت است.باوجود اين،وجود حالاتي خاص سبب مي‌گرددكه اعمال اين حاكميت مخصوصاً براي سهامداران خرد با موانعي روبرو شود .ازاين رو يكي ازمسائل مهم در حاكميت‌‌‌ شركتي،آگاهي ازساختار مالكيت وتركيب هيئت‌ مديره مي‌باشد تا با استفاده ازآن‌ها بتوان استراتژي‌هاي لازم در استقرار حاكميت‌‌‌ شركتي را تدوين نمود.

دانلود پایان نامه