روش جستجوی جدولی:پایان نامه درباره جایابی بهینه خازن

دانلود پایان نامه

روش جستجوی جدولی

 

یکی دیگر از روشهای جستجو برای رسیدن به نقطه بهینه، روش جستجوی جدولی می­باشد. در این روش با تشکیل یک حافظه از جستجو در فضاهای قبلی، احتمال گرفتار شدن در نقطه بهینه محلی کم می­شود. الگوریتم جستجوی جدولی یکی از روشهای جستجوی تمام نقاط می­باشد که اخیرا در حل مسئله جایابی خازن مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به نقاطی که بیشترین سهم را در ایجاد تلفات در سطوح مختلف بار دارند و با در نظر گرفتن رشد بار محدودیت­هایی همچون ولتاژ گره­ها و جریان فیدرها، جایابی خازن انجام شده است. در [] برای حل سریعتر مسئله در زمانی که منطقه مورد مطالعه بزرگ باشد از یک روش جداسازی استفاده شده است بدین طریق که جستجو در هر همسایگی به چند زیرهمسایگی تقسیم شده و در ادامه عملیات جستجو در هر زیرهمسایه ادامه می­یابد. در این مقاله ادعا شده است که نسبت به الگوریتم ژنتیک و آبکاری فولاد مزیت­های همچون سادگی الگوریتم و دقت عمل بیشتر وجود دارد.

 

3-2-2-3- الگوریتم هوشمند ژنتیک

 

این روش نیز مانند آبکاری فولاد یک الگوبرداری از طبیعت می­باشد در این روش ابتدا یک جمعیت اولیه که چندین رشته را شامل می­شود و در هر رشته جوابهای متفاوتی از مسئله را دربر دارد، تشکیل می­گردد. سپس مقدار تابع هدف به ازای جوابهای هر رشته محاسبه شده و مطابق با آن برازندگی هر رشته تعیین می­گردد. سپس با استفاده از عملگرهای جابجایی و جهش، جمعیت جدیدی که در حکم فرزندان جمعیت قبلی هستند تشکیل می­شود و این روند تا رسیدن به نقطه بهینه ادامه می­یابد. الگوریتم ژنتیک اخیرا یکی از پرکاربردترین الگوریتم­های موجود جهت بهینه­سازی است در تحقیقات از الگوریتم ژنتیک در جایابی و مقداریابی خازن و بهینه­سازی تلفات شبکه استفاده شده است [].

 

3-2-2-4- سیستم­های خبره

 

سیستم­های خبره از یک سری روابط استثنایی از قوانین ناشی از تجربیات انسانی و محدودیت­های موجود در مورد یک مسئله و با توجه به حالت­های مختلف ورودی تشکیل شده است معمولا یک سیستم خبره از سه قسمت تشکیل شده است.

 

  • بانک اطلاعاتی
  • یک سری قوانین که ساختار آنها به صورت اگر … (if statement then)
  • یک هسته استنتاجی که با توجه به صادق بودن هر یک از قوانین، یک نتیجه کلی را ارائه می­دهد.

در دهه­های اخیر استفاده از سیستمهای خبره در بهره­برداری، تولید و توسعه شبکه قدرت افزایش یافته است. در برخی تحقیقات نیز جایابی و کنترل کلیدزنی خازنها در شبکه­های توزیع توسط سیستمهای خبره انجام گرفته است [].

 

3-2-2-5- شبکه­های عصبی

 

شبکه­های عصبی با الهام گرفتن از سیستم عصبی در بدن انسان ابداع شده­اند و از اتصال نورون­ها به یکدیگر که معمولا در چند لایه هستند، تشکیل شده است. شبکه­های عصبی معمولا در مسائلی که یک رابطه غیرخطی بین ورودی و خروجی وجود دارد استفاده می­شوند. یک شبکه عصبی به طور معمول از سه قسمت تشکیل شده است. (1) لایه ورودی (2) یک یا چند لایه نهان و (3) لایه خروجی

دانلود پایان نامه