سازماندهی دانش:پایان نامه درباره اعتماد و خودآگاهی کارکنان

دانلود پایان نامه

سازماندهی دانش

لازم است که دانش قبل از بهره برداری در سطوح سازمانی در درون سازمان به اشتراک گذارده شود. تعامل بین فناوری های سازمان، فنون و افراد می تواند اثر مستقیم بر توزیع دانش داشته باشد. به عنوان مثال ساختار سازمانی با توجه به شکل کنترل ها و نقش های سنتی فرصت های توزیع دانش و تعامل بین فناوری ها، فنون و افراد را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، ساختار افقی سازمانی، تقویت و سیاست درهای باز، جریان دانش را در میان بخش ها و افراد سرعت می بخشد. استفاده از پست الکترونیکی، شبکه داخلی، بولتن و گروه خبری به توزیع بهتر دانش در درون سازمان کمک کرده و     به واسطه آن ها افراد می توانند با یکدیگر از جنبه های مختلف تبادل نظر نمایند (Batt,2001).

4- توزیع دانش

توزیع دانش حاکی از شیوه هایی است که از آن طریق دانش به اعضای سازمان ارائه می شود. به طور کلی سازمان ها می توانند روندهای مختلفی در جهت ایجاد دانش پایه خود اتخاذ نمایند. با این وجود دانش سازمانی در موقعیت های مختلفی توزیع شده، روندهای مختلفی را در بردارد و در رسانه های مختلف چاپی و الکترونیکی ذخیره شده است و هر کدام گونه متفاوتی از ارائه دانش را ایجاب می کند. به دلیل گونه های مختلف، تجدید ساختار و منسجم ساختن این دانش از منابع مجزا برای اعضای سازمان دشوار است. برای مثال ممکن است در یک سازمان هر بخش از داده های خود را به شکلی پردازش نماید که با دیگر بخش ها هماهنگی نداشته باشد چرا که استانداردی برای یک فرمت یکسان وجود نداشته است. اگرچه اعضای سازمان امکان دارد اطلاعات مربوط را از طریق ساماندهی داده ها در پایگاه های مختلف بیابند اما باز هم منسجم ساختن و تعبیر اطلاعات از جهات مختلف دشوار است (Batt,2001).

تسهیم دانش، اشاره به عقاید جمعی یا جریان رفتاری دارد که به انتشار یادگیری بین افراد یا واحدها در یک سازمان مرتبط می شود که به منظور ایجاد مدل های ذهنی و جدید صورت می گیرد. زمانی که دانش مبادله و منتشر شود، بین اعضا، یادگیری جمعی و مزیت همکاری ایجاد خواهد شد که موجودی دانش در دسترس شرکت را بهبود خواهد بخشید (Chen & et al., 2010).

انتشار دانش فرآیندی است که در آن افراد دانش ضمنی و صریح خود را به منظور ایجاد دانش جدید، به طور متقابل مبادله می نمایند (Kamas¸ ak & Bulutlar, 2009).

انتشار دانش بین کارکنان و واحدها در یک سازمان برای تبدیل دانش فردی و گروهی به دانش سازمانی موثر است و منجر به مدیریت صحیح دانش می شود. زمانی که افراد اطلاعات و تجارب مرتبط با سازمان را با یکدیگر در میان می گذارند، سازمان را در جهت رسیدن به اهداف یاری رسانده و اتلاف وقت از طریق آزمون و خطا را به حداقل می رسانند. اهمیت انتشار دانش در   سازمان ها در حدی است که عدم تمایل به آن در بین کارکنان، منجر به به خطر افتادن بقا و قدرت رقابتی آن سازمان می شود (Zahidul Islam & et al., 2011).

اشتراک دانش به عنوان يكي از مراحل چرخه مديريت دانش، به معناي در اختيار قرار دادن دانش خود به ديگران و به طور طبيعي، دستيابي به دانش ديگران در زمان نياز است. دانش فردي به دانش سازماني تبديل نمي شود مگر با ساير اعضاي سازمان به اشتراك گذاشته شود. وقوع اشتراک دانش،  به طور مستقيم به تمايل مالكان دانش به در اختيار گذاشتن دانش خود و نيز به ميل گيرندگان دانش به دريافت دانش مالكان بستگي دارد (سرلک و اسلامی، 1390).

 

5- کاربرد دانش

کاربرد دانش به توانایی شرکت ها در به کار بردن دانش و علوم در توسعه و دستیابی به محصولات و خدمات جدید اطلاق می شود. به طور کلی دانش سازمانی باید در جهت محصولات، خدمات و فرآیند سازمان به کار گرفته شود. اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش را در جای مناسب آن مشخص نماید در عرصه های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد. زمانی که خلاقیت و نوآوری راه پیروزی در جهان امروز است، سازمان باید بتواند دانش مناسب را در جای مناسب به کار گیرد (Chen & Wang , 2012).

 

2-1-8-  اشتراک دانش:

اشتراک دانش به عنوان یکی از فرآیندهای مدیریت دانش می باشد. اشتراک دانش که می تواند به عنوان اولین نسل مدیریت دانش در نظر گرفته شود به عنوان بخش تامینی مدیریت دانش نیز توصیف می شود، زیرا که افراد می توانند دانش تامین شده از طریق سیستم های اشتراک دانش را جذب کنند. علاوه بر این تسهیم دانش تنها به عنوان انتقال دانش به گیرندگان موردنظر تعریف نشده است، بلکه به معنای جذب کردن دانش و مورد استفاده قرار گرفتن توسط دیگران نیز است. اشتراک دانش را    می توان با استفاده از معادله زیر به نمایش درآورد:  (درویش و امیرخانی، 1388)

اشتراک دانش = انتقال دادن + جذب کردن (جهت استفاده)

دانلود پایان نامه