سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۱۴

-مشارکت در محرومیت زدایی و سازندگی
-مشارکت در امور عام المنفعه و ملی.
۲-۲-۳-۱-ویژگی های مشترک افراد کارآفرین و بسیجی :
با توجه به ویژگی هایی که محققان مختلف برای کارآفرینان برشمرده اند و طبق مشاهدات و گفته های فرمانده هان جنگ تحمیلی و افراد حاضر در جنگ تحمیلی ، بسیجیان و کارآفرینان در صفات زیر مشترک هستند :
۱-ریسک پذیری : مگر نه این است که پیروزی در عملیات های بزرگ جنگ تحمیلی حاصل قدرت ریسک پذیری بسیجان انقلاب اسلامی بوده است.
۲-نوآوری ،خلاقیت : بسیجان و کارآفرینان در مقابله با موقعیت ها از راه و روش های جدیدی استفاده می کنند.
۳-اعتماد به نفس : هر دوی این گروه بر این باورند که می توانند انتظارات را برآورده سازند.
۴-اهل عمل و کار بودن : بسیجان در جبهع های جنگ و کارآفرینان موفق با عمل گرا بودن خود این ادعا را به اثبات رسانیده اند .
۵- آرمانگرایی : کارآفرینان برای رسیدن به جامعه خود کفا و اشتغال کامل و بسیجیان برای رسیدن به مدینه فاضله حضرت مهدی (عج) تلاش می کنند.
۶-پیشقدم بودن
۷- پشتکار زیاد
۸-آینده گرایی
۹-نیاز به توفیق
۱۰-فرصت گرا بودن.
۲-۲-۳-۲- نقاط قوت بسیج در استراتژی توسعه کارآفرینی
-سرمایه اجتماعی درون‏گروهی بالا
-داوطلبانه بودن و خودانگیزشی
-رعایت اصول اخلاقی و دینی
-اجرای کار گروهی و مشارکت در تصمیم‏گیری
-وجود آرمان مشترک
-نوآوری و خلاقیت اعضا
-مسئولیت‏پذیری اجتماعی
-ماهیت غیردولتی
-بهره‏برداری کاراتر از بازار و کاهش هزینه‏های غیرمستقیم
-سلسه مراتب واقعی
-فقدان مقررات محدودکننده
-گستردگی در جامعه
-ایثار و از خودگذشتگی
۲-۲-۳-۳- نقاط ضعف بسیج در استراتژی توسعه کارآفرینی
-نگرش غیرمثبت به فعالیت‏های اقتصادی
-آموزش ندادن فعالیت‏های ریسکی
-نبود ساختار سازمانی مناسب برای فعالیت‏های کارآفرینی سازمانی
-فقدان تخصص و دانش
-محدود شدن گستره بسیجیان
۲-۲-۴- استفاده از پتانسیل بسیج در جهت نهادینه کردن کارآفرینی در جامعه :
۱-ظرفیتهای اجتماعی :
بسیجیان عضو پایگاه های مقاومت در فضایی غیر رسمی ،با امکانات کم ،فارغ از تمایزات تحصیلی ،جغرافیایی ،دینی،قومی ، زبانی و سنی ، در کنار هم وبه شکل گروهی حاضر می شوند.این ویژگیهای اجتماعی در جامعه پایگاه مقاومت ،از آن ،یک اجتماع خاص ومنحصر به فرد می سازد. روابط غیر رسمی و خالصانه و بی پیرایه رایج در جامعه بسیجی پایگاه ،جو این زیر سیستم را از سایر زیر سیستمهای جامعه متمایز می کند.غیر رسمی بودن وجو محیطی سالم ،پویا و صمیمی پایگاه، به عنوان یکی از ویژگیهای سازمان های کار آفرین ،می تواند بسیار قابل توجه بوده واهمیت بهره گیری از سایر ظرفیتهای بالقوه ذکر شده را در چنین جوی دو چندان کند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.