سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان۹۳- قسمت ۱۵

۲-ظرفیت های انسانی :
بسیجیان حاضر در پایگاه های مقاومت نیروی انسانی بسیار خوبی برای انجام فعالیتهای مربوط به توسعه کار آفرینی هستند که می توان با ایجاد انگیزه در آنان از طریق راهکار های زیر ،برای پیشرفتشان استفاده کرد.
۱-در نظر گرفتن کار پاره وقت برای فعالیت های مربوط به دفتر کار آفرینی ،اتاق فکر ،مرکز رشد موقت ، نمایشگاه دستاورد های بسیجیان ،کار گاه مهارت ها ،کتابخانه کا آفرینی و…
۲-اهدای جوایزی به بسیجیان فعال در زمینه ی کار آفرینی
۳-در نظر گرفتن تسهیلاتی در اعطای وام قرض الحسنه برای بسیجیان فعال کار آفرینی
۴-معرفی تشویق بسیجیان فعال در زمینه ی کار آفرینی در مراسم ها.
۳-ظرفیت های علمی :
بسیجیان عضو در پایگاه های مقاومت دررشته های مختلف دبیرستان و یا دانشگاه تحصیل می کنند وهر یک ،اطلاعات و مهارتهایی دارند که به دلیل عدم توجه کافی وپرورش آنها وعدم توانایی در به کار گیری آنها ،در بازار کار هم ،از تمام ظرفیت بالقوه خود بهره نمی گیرند.راهکار های زیر می تواند بر استفاده بهینه از این ظرفیت ها موثر بوده وضمن توسعه کار آفرینی در جامعه ،باعث جلوگیری از اتلاف وقت وانرژی های گرانبهایی شود که برای آموزش این فراگیران در محل تحصیل خود صرف شده است.
۱-شناسایی مهارت های علمی وعملی بسیجیان
۲-آگاهی بخشی به بسیجیان نسبت به ظرفیتهای علمی موجود در پایگاه های مقاومت.
۳-آموزش به کار گیری مهارت ها
۴-تشویق بسیجیانی که فعالیتهای عملیاتی انجام می دهند
۵-استفاده از بسیجیان فعال در زمینه کار آفرینی در جهت آموزش دیگر بسیجیان
۶-فراخوان مقاله در مورد ارتباط موضوعات مختلف در رشته های متنوع با کار آفرینی
۷-آموزش نوشتن طرح کسب و کار
۸-تشویق بسیجیان به انجام تحقیقات کار آفرینی
۹-برگزاری مسابقات گروهی در زمینه ی خلاقیت ،ایده پروری و…
۴-ظرفیتهای زمانی :
طبق قوانین پایگاه های مقاومت بسیج هر بسیجی در طول هفته در باید با پایگاه خود ارتباط برقرار کند .اگر فرض کنیم بسیجی در هر هفته ۱۴ ساعت را در پایگاه مقاومت سپری می کند.معمولا بسیجیان از زمان حضور در پایگاه استفاده مفید وموثری نکرده وعمدتا برای گفتگوی دوستانه با یکدیگر و … از آن بهره می برند.لذا در صورتیکه از این ظرفیتهای زمانی جهت آموزش مهارتهای کار آفرینی اقدام شود،می توان از وقت بسیجیان به نحو مطلوب واثربخش استفاده نمود.برای بهره گیری اثربخش از ظرفیتهای زمانی بسیجیان در پایگاه های مقاومت، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

  1. برگزاری دوره های آموزشی مفاهیم کار آفرینی

۲ . برگزاری جلسات سازمان یافته وهدفمند هم اندیشی وبحث وگفتگو پیرامون مباحث کار آفرینی

  1. ایده پروری
  2. فعالیت های تیمی
  3. برگزاری مسابقات خلاقیت
  4. ایجاد گروه کار آفرینان ،تعریف وظایف واختیارات گروه وثبت نام بسیجیان علاقمند
  5. برگزاری مراسم تشویق بسیجیان فعال در زمینه کار آفرینی
  6. دعوت از کار آفرینان موفق برای سخنرانی وپرسش وپاسخ در پایگاه
  7. انجام تحقیقات کار آفرینی توسط بسیجیان
  8. معرفی رشته ی دانشگاهی کار آفرینی برای بسیجیان

۵-ظرفیت های مکانی :
هر پایگاه مقاومت معمولا دارای دو بخش فضا های عمومی وفضاهای اختصاصی است.فضا های عمومی شامل : نماز خانه ،کتابخانه،سالن ورزش،راهرو های مشترک وسالن مطالعه بوده وفضای اختصاصی شامل اتاق فرماندهی و … ها می شود.برای آموزش کار آفرینی وتوسعه ویژگیهای کار آفرینانه در بسیجیان می توان از این ظرفیتهای مکانی به شرح زیر استفاده کرد:
۱- ایجاد اتاق فکر
۲- ایجاد دفتر کار آفرینی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.