منابع مقالات علمی : شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی- قسمت ۱۲

Garelli, Stephane. 2003)) (Porter, Michael E. 2003)
منابع فیزیکی[۲۴]
وجود، کیفیت، کیمیت، و هزینه استفاده از زمین، آب، منابع معدنی و سایر منابع طبیعی جزء منابع فیزیکی یک کشور محسوب می شوند. در صنایعی که به منابع وابستگی زیادی دارند، وجود این عامل تولید مزیت بزرگی محسوب می شود. این گروه از عوامل شامل محل جغرافیایی یک کشور هم می شود، چرا که می تواند نزدیکی به مواد اولیه، بازارها و کانالهای توزیع را به همراه داشته باشد که هزینه های تجارت را تا حد زیادی کاهش می دهد. ( Porter, Michael E.1985)
منابع فنی و علمی[۲۵]:
منابع علمی و فنی شامل دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی دولتی و تجهیزات تحقیقاتی خصوصی، آژانس های آماری دولتی، پایگاه های داده و مراکز تجاری است. این عوامل برای موفقیت در صنایع پیچیده با تکنولوژی پیشرفته بسیار مهم و ضروری هستند. (Garelli, Stephane. 2003) (Porter,Michael E. 2003)
منابع سرمایه ای[۲۶]:
میزان منابع در دسترس جهت توسعه فعالیت های شرکت ها در یک کشور می تواند در موفقیت آنها نقش مهمی داشته باشد. هزینه و نوع تأمین این سرمایه ها در هر کشور متفاوت است. نرخ بهره های بانکی و قوانین مالیاتی از جمله عواملی هستند که می توانند در تأمین سرمایه اثرگذار باشند.
شرکت هایی که هزینه بالایی را می پردازند اغلب قادر نیستند در بازارهایی که رقبای آنها می توانند قیمت های خود را در سطح پایینی نگه دارند به فعالیت ادامه دهند.
(Garelli, Stephane. 2003) (Porter,Michael E. 2003)
زیرساخت ها[۲۷]:
انواع کیفیت و هزینه استفاده از زیر ساخت های موجود و در دسترس بودن آنها می تواند بررقابت اثر عمیقی داشته باشد. زیر ساخت ها شامل نظام بانکی ، نظام درمانی، سیستم حمل و نقل و سیستم ارتباطات در یک کشور است.
صنایع پیشرفته تر برای کسب موفقیت بیشتر وابسته به زیر ساخت های پیشرفته هستند. (Porter,2003)
طبقه بندی عوامل تولید
به منظور درک نقش عوامل تولید در مزیت رقابتی باید بین انواع عوامل تفاوت قائل شد. پورتر دو گروه بندی مختلف برای عوامل تولید در نظر گرفته است. Dickson, peter R. 1992))( Porter, Michael E. 2003)
۱- عوامل تولید ابتدایی[۲۸] در برابر عوامل تولید پیشرفته[۲۹]
عوامل تولید ابتدایی نظیر منابع منابع طبیعی، آب و هوا، نیروی کار غیر ماهر یا نیمه ماهر و … می باشد. این عوامل ارثی هستند و ایجاد آنها نیاز به سرمایه گذاری اجتماعی و خصوصی پیشرفته ای ندارد. بنابراین وجود عوامل تولید ابتدایی منحصر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار بین المللی نمی شود. عوامل تولید پیشرفته مهمترین عوامل در مزیت رقابتی هستند. این عوامل نظیر نیروی انسانی تحصیل کرده و زیر ساخت های ارتباطات پیشرفته کمیاب هستند و منجر به مزیت رقابتی پایدار می شوند و جهت ایجاد آنها نیاز به سرمایه گذاری مداوم است.
۲- عوامل تولید عمومی[۳۰] در برابر عوامل تولید تخصصی[۳۱]
عوامل تولید عمومی نظیر جاده های مناسب، پیش نیاز ایجاد مزیت رقابتی هستند با این وجود برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار نیاز به توسعه عوامل تخصصی نظیر سیستم های آموزشی می باشد.
Dickson, peter R. 1992))
شرایط تقاضا
دومین عامل تعیین کننده مزیت رقابت ملی در یک صنعت شرایط تقاضای داخلی برای محصولات و خدمات آن صنعت است. ماهیت تقاضا در یک کشور برای خدمات و کالاهای یک شرکت یا صنعت بسیار اهمیت دارد، چرا که نرخ و ماهیت پیشرفت و نوآوری در آن شرکت ها را تعیین می کند. ماهیت تقاضا می تواند روی نرخ پیشرفت در شرکت ها اثر بگذارد. سه ویژگی تقاضا در یک کشور که برای کسب مزیت رقابتی مهم است که عبارتند از: (Porter, Michael E. 2003)
ترکیب تقاضای داخلی
مهمترین اثر تقاضای داخلی برمزیت رقابتی ناشی از ترکیب و ویژگی نیازهای خریداران داخلی می باشد. ترکیب تقاضا در یک کشور تعیین می کند که شرکت ها چگونه نیازهای خریداران را درک کنند و به آن پاسخ دهند.
مزیت رقابتی وقتی حاصل می شود که تقاضای داخلی به شرکت های محلی( در مقایسه با رقبای خارجی) تصویر بهتری از نیازهای خریداران ارائه دهد، یعنی خریداران داخلی به شرکت های محلی فشار وارد کنند که سریع تر به نوآوری دست یابند.
به این ترتیب شرکت های داخلی زودتر از رقبای خارجی خود نسبت به نیازهای جدید خریداران آگاهی پیدا کرده و به آن پاسخ می دهند و اگر این نیازها انعکاسی از نیازهای جهانی باشد، شرکت به سرعت از رقبای خارجی خود پیشی می گیرد.
در مورد ترکیب تقاضای داخلی دو موضوع مهم وجود دارد.(Garelli, Stephane. 2003)
Dickson, peter R. 1992)) (Porter, Michael E. 2003)
اول:وجود خریداران پیچیده و متقاضی[۳۲] اگر خریداران داخلی، پیچیده ترین و پرتوقع ترین خریداران جهان باشند یک پنجره از پیشرفته ترین و جدیدترین نیازهای خریداران به روی شرکت ها باز می کنند.
دوم: نیازهای پیش بینانه خریداران[۳۳] اگر نیازهای خریداران داخلی بتواند نیازهای خریداران در دیگر کشورها را پیش بینی کند، شرکت های داخلی نسبت به رقبای خود از مزیت بزرگی برخوردار می شوند. تقاضای پیش بینانه در واقع یکی از مزایای در اختیار داشتن خریداران داخلی پیچیده است.
( Garelli, Stephane. 2003)
اندازه و الگوی رشد بازار داخلی
اگر ترکیب تقاضای داخلی پیچیده و نشاندهنده تقاضای جهانی بین المللی و نه فقط داخلی باشد، اندازه و الگوی رشد تقاضای داخلی می تواند مزیت ملی را در یک صنعت تقویت کند. وجود بازار بزرگ داخلی، فرصت های خوبی را برای دستیابی به تولید انبوه و صرفه جویی های ناشی از آن و یادگیری فراهم می کند.
بازار بزرگ داخلی موجب می شود که شرکت های داخلی به سرمایه گذاری های بزرگ در تجهیزات تولیدی و بهبود تکنولوژی رو بیاورند، بدون اینکه نگران محدودیت بازار فروش محصولات خود باشند.
از طرفی بازار بزرگ داخلی به معنای تعداد خریداران بیشتر است که خود به معنای رقابت بیشتر و نیاز به نوآوری در بازار است.
رشد سریع در بازار داخلی انگیزه سرمایه گذاری بیشتر را در شرکت ها ایجاد می کند و اگر تقاضای داخلی پیش بینی کننده تقاضای بین المللی باشد، شرکت های داخلی با وجود سرمایه گذاری های سنگین و نوآوری می توانند از مزیت رقابتی بهتری نسبت به رقبای خود برخوردار باشند.
علاوه براین، بلوغ زود هنگام بازار داخلی که به اشباع آن منجر می شود شرکت ها را وادار می کند که به بازارهای بین المللی بیندیشند. Dickson, peter R. 1992))
مکانیزم هدایت تقاضای داخلی به خارج از کشور
ترکیب تقاضای داخلی و همچنین الگوی رشد بازار در تقویت مزیت ملی نقش مهمی دارند، اما در کنار اینها مکانیزم هایی که این تقاضای داخلی را بین المللی می کند هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آیا وقتی افراد و بازرگانان کشور به خارج مسافرت می کنند، در آنجا متقاضی کالاها و خدمات کشور خود هستند؟

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است