مقاله دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی- قسمت ۱۵

 
(منبع : پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران) www.tpo.ir
امروزه با پیشرفت صنایع و تکنولوزى در جهان، یک کالا در یک مورد، مصرف انحصارى نداشته، بلکه
محصولات مشا بهى مى توانند به آسانى جایگزین آن کالا گردند. صنایع غذایى نیز نمى توا ند از این امر مستثنى باشد.
به عنوان کالاهاى جانشین کنسرو ماهى تن، مى توان از انواع دیگر کنسرو ماهی نام برد . همچنین کنسروهاى دیگر مانند کنسرو لوبیا، بادمجان، خورشتهاى مختلف و انواع فرآورده هاى گوشتى دیگر مثل سوسیس وکالباس را مى توان رقیب هاى دیگرى براى کنسرو ماهی تن به حساب آورد.
از آن جایى که علاقمندى مصرف کنندگان به استفاده ازکنسروهاى ماهى عارى از استخوان بیشتر از کنسروهاى ماهى استخوان دار نظیرکنسرو ماهى کیلکا مى باشد، استفاده ازکنسرو ماهى تن از مابقى انواع کنسرو ماهى بیشتر مى باشد. (سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران) www.shilat.com
همچنین به خاطر ارزش غذایى و پروتئینى تن ماهى نسبت به کنسروهاى لوبیا، بادمجان و … و نیز به علت مشکل تمیز نمودن ماهى و پخت آن در منزل، کنسرو ماهى تن مصرف بیشترى را به خود اختصاص می دهد.
قابل ذکر مى باشد که به خاطر افزودنى هاى مجازى که به تن ماهى ا ضافه مى شوند و نیز میزان نمک استفاده شده در فرمولاسیون تهیه انواع تن، مصرف کنندگان مختلفى با ذائقه هاى مختلف نسبت به مصرف انواع کنسرو تن ماهى علاقه نشان مى دهند. http://ifro.ir/portal.aspx))
بررسی بازار و قیمت فروش
بررسی امکانات فروش برای محصول تولید شده در هر واحد جدید صنعتی می تواند عامل بسیار موثری در ارزیابی موقعیت اقتصادی و آینده این گونه واحدها باشد. در این ارتباط با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص هر صنعت، وضعیت تولیدات داخلی و میزان مصارف و نیازهای داخلی(بر مبنای انواع کاربرد محصول) مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و با تعیین میزان کمبود تولید داخلی محصول، باید سهم قابل کسب بازار برای واحدهای جدید ارزیابی گردد.
از سوی دیگر ویژگیهای خاص هر صنعت، ممکن است امکانات ویژه ای را برای فروش و بازاریابی محصولات آن فراهم آورد که در هر مورد باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی روند مصرف
مطابق آمار موجود، مصرف سرانه کنسرو ماهى تن در ایران ۳ قوطى مى باشد . (سایت سازمان شیلات جمهوری اسلامی ایران) www.shilat.com
با عنایت به میزان ارزش غذایى این محصول و همچنین رشد جمعیت و افزایش تمایل مصرف کنندگان به استفاده از مواد غذایى آماده، روند مصرف این محصول صعودى پیش بینى مى گردد.
بررسی روند واردات و صادرات
با بررسى هاى انجام شده در صنعت کنسرو، مى توان مشاهده نمودکه کشور ما استعداد صادراتى خوبى دارد، زیرا با وجود خلیج فارس، ماده اولیه عمده این محصول که ماهى تون مى باشد به مقدار زیاد صید مى گردد .
بررسی قیمت فروش
پارامترهای مختلفی بر قیمت محصول موثر خواهند بود که برخی از پار امترهای مهم در ذیل شرح داده شده است:
قیمت مواد اولیه مصرفی که یکی از مهمترین هزینه های متغیر تولید می باشد و نقش عمده ای را در تعیین قیمت تمام شده محصول دارد.
منطقه جغرافیایی احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسی به منابع تامین مواد اولیه و کانونهای مصرف محصول، هزینه های مربوط را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
۳-نوع تکنولوژی مورد استفاده از طریق تاثیر بر سرمایه گذاری ، کیفیت محصول تولیدی و میزان ضایعات و… بر قیمت فروش محصول موثر خواهد بود.
۴-هزینه نیروی انسانی مورد نیاز تاثیر مستقیم در هزینه های متغیر تولید و قیمت تمام شده محصول دارد.
۵- ظرفیت تولید واحد بر روی قیمت فروش محصول موثر است، به این ترتیب که افزایش ظرفیت تولید از طریق سرشکن نمودن هزینه های سربار باعث کاهش قیمت تمام شده محصول می گردد.
Chong, K.W.1998))
با توجه به نکات فوق، قیمت فروش محصول تولید شده علاوه بر این که می بایست هزینه های تولید را تامین نماید، باید در حدی باشد که بتوان سهمی از بازار را بدست آورد.
همچنین در صورتی که صادرات محصول تولیدی نیز مد نظر قرار گیرد، قیمت گذاری باید به نحوی باشد که رقابت با تولیدکنندگان خارجی امکان پذیر باشد.
قیمت فروش کنسرو ماهی متأثر از عوامل متعددى همچون میزان عرضه و تقاضا، هزینه هاى متغیر تولید، نحوه قیمت گذارى و نظارت مى با شد و قیمت تمام شده آن بطور عمده متأثر از هزینه هاى متغیر تولید بوده که در این مجموعه هزینه مواد اولیه یکى از عمده ترین عوامل مى باشد. www.shilat.com
وضعیت عرضه در دو سال گذشته و پیش بینی عرضه آن برای پنج سال آینده :
میزان تولید تون ماهی در کشور ما براساس آمار سازمان بین المللی کشاورزی و خواربار ملل متحد (FAO) و اطلاعات سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ با استفاده از مدلهای پیش بینی، در سازمان شیلات تهیه گردیده است که نتایج آن را می توان در نمایشگر اطلاعاتی زیر مشاهده نمود : (سایت سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحده www.Fao.com)
نمایشگر۲-۶) وضعیت عرضه تون در دو سال گذشته و پیش بینی عرضه آن برای پنج سال آینده

نوع کالا وسیله صید سال
۲۰۱۰
سال

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir