ضرورت ایجاد اعتماد:/پایان نامه درباره جو سازمانی مدارس ابتدایی

دانلود پایان نامه

اهمیت و ضرورت ایجاد اعتماد و علل نیاز به آن :

اعتماد بین کارکنان و مدیران در تمامی زمان­ها، پایین بوده است. نتایج تحقیقات پیمایشی نشان می­دهد که 56 درصد از کارکنان سازمان­های آمریکا، فقدان اعتماد بین کارکنان و مدیران را به عنوان مهم­ترین مسئله موجود در سازمان­های خود معرفی کرده­اند. کارکنان می­خواهند که مدیران به آنها اعتماد کنند. کارکنان از مدیران خود انتظار صداقت در پاسخ به سؤالات خویش را دارند. کار کردن در سازمان اغلب شامل وابستگی متقابل بین افراد با یکدیگر و با مدیران است. افراد علاوه بر وابستگی به دیگران، برای تحقق اهداف فردی و سازمانی مورد نظرشان می­بایستی با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری همواره با ریسک همراه است. نظریه­های متعددی برای کاهش این ریسک در تعاملات و ارتباطات سازمانی ارائه شده است. این نظریه به منظور قانونمند و نظام­مند کردن و همچنین تشویق پذیرش افراد از سوی یکدیگر و اجتناب از بروز نتایج از شکست اعتماد ارائه شده­اند. به این منظور، سازمان­ها برای اجتناب از بروز رفتارهای خودخواهانه و خودمحور، از دوره­های ارزیابی و حسابرسی شرکت­ها که مکانیسمی کنترلی است استفاده کرده­اند.

این راه­های قانونی گرچه ضعیف هستند، اما به عنوان جایگزین­هایی غیر شخصی برای اعتماد عمل  می­کنند که البته به مشروعیت قانونی و رسمی اعتماد نیز منجر می­شوند. اما غالباً غیر اثربخش هستند. اعتماد را نمی­توان تقاضا کرد. اما می­توان به صورتی فزاینده آن را ایجاد کرد. ایجاد و حفظ اعتماد، با ترویج فرهنگ مبتنی بر ارزش­های مشترک و پذیرفته شده بین بخش­ها، آغاز می­شود. سازمانی منجر به تقویت کارکنان و افزایش مشارکت در تصمیم­گیری­ها شده و  محیطی فعال برای کار فراهم می­سازد. اطمینانی است که مدیران و کارکنان به یکدیگر دارند و یا می­بایستی داشته باشند. بدون وجود اعتماد، سازمان­ها هیچ گونه شانسی برای تحقق اهداف و استراتژی­های خود ندارند. اعتماد، نوعی ارتباط است که کارکنان بر مبنای آن می­خواهند ارتباطی مبتنی بر اعتماد با سرپرستان خود داشته باشند. برای تمامی سازمان­ها ، اعتماد بین کارکنان و مدیریت، امری حیاتی بوده و فقدان آن می­تواند تأثیری منفی بر بهره­وری سازمانی داشته باشد. اعتماد، نوعی ارزش اساسی انسانی است که باید در هر سازمانی توسعه داده شود. ایجاد اعتماد برای بخش­های مکمل، به منظور دستیابی به مزایای بالقوه سازمان، بسیار مهم و حیاتی است. ایجاد این اعتماد برای سازمان­ها، در واقع نوعی الزام و اجبار است.

در ارتباطات سازمانی، مبنای اعتماد باید فرای ارتباطات فردی و شخصی گسترش یابد، بویژه در ارتباطات راه دور. در این نوع ارتباطات، شرکت­ها نیاز بیشتری به اعتماد دارند زیرا در غیر این صورت، شانس کمتری برای دستیابی به اهداف و ارزش­های مورد نظرشان خواهند داشت. اعتماد برای شرکت­ها و رهبران آنها به منظور رفتار همکارانه و سودمند در ارتباطات بلند مدت، امری لازم و ضروری به نظر می­رسد اعتماد بین  تیم­های پروژه در کارهای نوآور را به امری حیاتی است بدون سازمان­ها و نیز بین سازمان­هایی که وارد اتحادی استراتژیک شده­اند و همچنین بین سازمان­های شریک در مباحث وجود اعتماد در اتحاد استراتژیک یادگیری که از منافع عمده اتحاد است، ایجاد نمی­شود.

«جکسون و آلاورز» بیان می­کنند که افزایش در تنوع نیروی انسانی، ایجاد می­کند که با انسان­هایی دارای پیش زمینه­ها، گذشته­ها و فرهنگ­های متفاوت در برخوردها و ارتباطات سازمانی، مواجه باشیم. این تنوع در نیروی انسانی، زمینه کاهش قابلیت اعتماد برای جلب کمک طرفین در ارتباطات و افزایش رضایت برای کار با یکدیگر را فراهم کرده است. باید توجه داشته که توسعه اعتماد دو طرفه در سازمان­ها، مکانیسمی برای افزایش توانایی کارکنان به منظور کار کردن اثر بخش با یکدیگر را فراهم می­کند.

گرایش و تمایل سازمان­ها به تغییرات، یکی از دیگر عوامل اهمیت ایجاد اعتماد در سازمان­ها محسوب می­شود. «لاولر» بیان می­کند که تغییرات مستمر در محیط کار، سبک­های مدیریت مشارکتی و استقرار تیم­های کاری را ایجاب کرده و ایجاد اعتماد در تیم­های کاری و مدیریت مشارکتی، ضرورت ایجاد اعتماد در سازمان­ها را دو چندان ساخته است. ظهور تیم­های کاری خودگردان و ضرورت اعتماد به آنها، به طوری گسترده اهمیت مفهوم اعتماد را به عنوان مکانیسمی کنترلی و انگیزشی، افزایش داده است. در تیم­های خودگردان اعتماد، جایگزین کنترل و مشاهده مستقیم سرپرست می­شود. به رغم علاوه بر مواردی که در خصوص اثبات ضرورت افزایش اعتماد در سازمان­ها، تحقیقات اخیر بیانگر کاهش میزان اعتماد بین کارکنان در سازمان­ها هستند پرداختن و اهمیت داده به مفهوم اعتماد عنوان شد عوامل و شرایط دیگری نیز عنوان شده است. بتازگی، پس از بروز رقابت آزاد جهانی و ظهور پدیده­ای به نام جهانی شدن و گسترش بازارهای جهانی، شرکت­هایی که در این عرصه فعالیت می­کنند با چالش­هایی در زمینه کسب و کار مواجه شده­اند. بیشتر این چالش­ها در زمینه­های مالی، کارکنان و مشتریان رخ می­دهند. سازمان­ها نیز علاوه بر مسئولیت­های سازمانی، مسئولیت­های اجتماعی را نیز پذیرفته­اند که این امر، ضرورت پرداختن به اعتماد سازمانی را به عنوان عاملی حیاتی برای سازمان­ها تبدیل کرده است.

 

ایجاد اعتماد سازمانی نقش مستقیم و انکارناپذیری در افزایش اثربخشی سازمانی از طریق موارد ذیل دارد:

  • افزایش رضایت شغلی
  • افزایش تعهد سازمانی
  • کاهش جابجایی و ترک شغل
  • تسهیل پذیرش و باور اطلاعات ارائه شده توسط رهبر از سوی کارکنان
  • افزایش تعهد به تصمیمات اخذ شده در سازمان

 

دانلود پایان نامه