عملکرد سازمانی:پایان نامه درمورد هوشمندی رقابتی

دانلود پایان نامه

عملکرد سازمانی

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه‌ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف‌ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ( 2002:8) ارائه شده است: (( فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود: 1) کارایی که توصیف کننده‌ی چگونگی استفاده‌ سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 2) اثربخشی که توصیف کننده‌ی درجه‌ی نیل به اهداف سازمانی است(رهنورد 1387).

عملكرد سازماني شاخصي است كه چگونگي تحقق اهداف يك سازمان يا موسسه را اندازه‌گيري مي‌نمايد(Ho,2008). عملکرد سازمانی یکی از مهم‌ترین سازه‌های مورد بحث در پژوهش‌های مدیریتی است و بدون شک مهم‌ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می‌آید. ولی به طور کلی در خصوص این‌که متغیرها و شاخص‌های عملکرد سازمانی کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد. به طور کلی شاخص‌های عملکرد سازمانی به دو دسته‌ی ذهنی و عینی قابل تقسیم است. شاخص‌های عینی عملکرد سازمانی، شاخص‌هایی است که به صورت کاملا واقعی و بر اساس داده‌های عینی اندازه‌گیری می‌شود. از جمله شاخص‌های عینی عملکرد سازمانی می‌توان به شاخص‌های سودآوری نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری و سود هر سهم اشاره کرد. شاخص‌های ذهنی عملکرد سازمانی بیشتر شاخص‌هایی را شامل می‌شود که بر مبنای قضاوت گروه‌های ذینفع سازمان شکل می‌گیرد(ابزاری و همکاران،1388).

شاخص‌های ذهنی عملکرد سازمانی زمانی استفاده می‌شود که سازمان‌ها مایل به اشتراک گذاری شاخص‌های مالی سازمان خویش نباشند(Micheels & Gow,2012).

شاخص‌های عملکرد ذهنی تحت تاثیر قضاوت‌های شخصی پاسخ دهندگان می‌باشد. این شاخص‌ها معمولا به دلیل اینکه تحت تاثیر تفسیر و قضاوت اشخاص قرار می‌گیرند مورد انتقاد هستند.

شاخص‌هاي عملكرد، با اهداف و محرك‌هاي كسب و كار فرق مي‌كند. يك مدرسه ممكن است عدم موفقيت دانش‌آموزانش را به عنوان شاخص‌هاي عملكرد كليدي مورد رسيدگي قرار دهد، اين عمل احتمالاً به فهميدن جايگاه مدرسه در جامعه آموزشي كمك مي‌كند، در حالي‌كه در تجارت ممكن است درصد كاهش درآمد ناشي از مشتريان از دست رفته به عنوان يك شاخص مورد رسيدگي قرار گيرد .

نكته‌ی حائز اهميت در اين‌جا، تعيين حداقل شاخص‌هاي عملكرد كليدي در سازمان‌ها مي‌باشد.

در این پژوهش شش شاخص ذهنی عملکرد جهت اندازه‌گیری رضایت مدیران و کارشناسان از عملکرد شرکت استفاده شده است. در این پرسشنامه از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت از کاملا موافق=5 تا کاملا مخالف=1، استفاده شده است. شاخص های مورد نظر عبارتند از: بازگشت سرمایه، جریان نقدی، بازگشت سرمایه بازاریابی و تولید و عملکرد کلی سازمان در مقایسه با رقبا، قیمت محصولات در مقایسه با رقبا و عملکرد کلی سازمان.

 

دانلود پایان نامه