مدل تعالی EFQM:/پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک

دانلود پایان نامه

ترکیبات چهار گونه این دو نوع جهت گیری به شرح زیر خواهد بود:

تهاجمی داخلی[1]  (این رویکرد در پی بهینه سازی منابع موجود است).

تدافعی داخلی[2]    (این رویکرد در پی حل مشکلات و رفع نقاط ضعف است).

تدافعی خارجی[3]  (این رویکرد در پی آگاهی از وضعیت رقبا و محیط است).

تهاجمی خارجی [4] (این رویکرد در پی ایجاد فرصت های جدید است).

2-2-2 مدل تعالی EFQM

 

آیا سازمان های ما، توان رقابت در فضای تجارت جهانی را دارند؟ در چه معیارهایی ضعیف هستیم؟سازمان ما چگونه باید باشد تا در رقابت، پیروز میدان باشیم؟ تفاوت سازمان ما با یک سازمان سرآمد در مقیاس جهانی چیست؟ این ها همان سوالاتی است که در کشورهای صنعتی و پیشرفته امروز، سال ها قبل و در دوران رکود اقتصاد جهانی، مطرح شد.کشورهایی نظیر ژاپن، آمریکا و کشورهای اروپایی، این سوالات را طرح کردند و کوشیدند که الگویی از یک سازمان موفق و سرآمد ارائه کنند، سازمانی که نیازهای اصلی جامعه را به بهترین نحو برآورده می کند و در این راه سرآمد دیگر سازمانهاست.

به الگویی که از این سازمانها ارائه گردید، مدل درآمدی کسب و کار[5]می گویند که به ادعای بسیاری از صاحب نظران، نقش اساسی در جهت گیری صحیح سازمان های تجاری در این کشورها داشته است (گرچه حوزه عمل بعضی از این مدل ها وسیع تر از حوزه تجارت است و مثلا ًدر حوزه های آموزش و بهداشت نیز استفاده می شود). این مدل ها، الگویی از یک سازمان ارائه می کنند که در ایده و عمل، سرآمد سازمان های دیگر است و نشان می دهد برای رشد وسرآمدی، چه تغییراتی در اجزاء سازمان باید انجام شود

مدل سرآمدی EFQM، به عنوان چارچوب اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمان ها معرفی شده است، مدلی که نشان دهنده مزیت های پایداری است که یک سازمان سرآمد باید به آنها دست یابد.

در یک نگاه کلی، مدل سرآمدی کسب و کار EFQM شامل پنج جزء اصلی است

نتیجه گرایی، تمرکز بر مشتری، رهبری و ثبات در مقاصد، مدیریت بر اساس فرآیندها و واقعیت ها، مشارکت و توسعه کارکنان، بهبود، نوآوری ویادگیری مستمر، توسعه شرکت ها، مسئولیت های اجتماعی. این مفاهیم برگرفته از سبک مدیریتی TQM بوده و در واقع مدل سرآمدی  EFQM جنبه کاربردی TQM می باشد.

 

 

 

 

2-2-3 مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد(SCR & PI)

 

در فضای رقابتی امروز، حیات اقتصادی شرکت ها در گرو بهره برداری از منابع در اختیار است. به این ترتیب که شرکتی قادر به ایجاد حاشیه سود مناسب برای خود و نیز تامین رضایتمندی برای مشتریان است که قادر به ایجاد حداکثر کارایی در هزینه ها باشد. در هر موئسسه اقتصادی اعم از تولیدی یا خدماتی، عدم استفاده کارا از منابع منجر به بروز هزینه های اضافی برای شرکت و به تبع آن کاهش حاشیه سود یا افزایش قیمت محصول (کالا و یا خدمت) می شود.

در تولید محصول تقریبا 70% هزینه هر محصول هزینه واقعی ساخت می باشد که در مرحله طراحی و توسعه فرآیندها تعیین می شوند. رویکرد کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد با تاکید بر اصل ارتباط میان بهبود عملکرد شرکت با کاهش هزینه های توسعه یافته است. در این روش تمامی ابعاد یک سازمان با هدف بهینه سازی مورد مطالعه قرار می گیرد تا از طریق شناسایی حوزه های ناکارا و بهبود عملکرد، هزینه ها کاهش یابد. مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد امکان آن را فراهم می آورد تا در جریان عارضه یابی یک شرکت، در ابتدا در نگاهی کلی مجموعه شرکت از ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا حوزه یا حوزه هایی که دارای ناکارایی در هزینه ها بوده (دچار مشکل بوده و هزینه اضافه تولید می کنند) شناسایی و مشخص گردند، سپس آن حوزه یا کانون شناسایی شده به تفصیل و با دقت مورد بررسی قرار می گیرند تا عوامل ایجاد ناکارایی شناسایی و راهکارهای مناسب جهت بهبود عملکرد و کاهش هزینه مشخص گردند.

[1]Internal Aggressive

[2]Internal Defensive  

[3]External Aggressive           

[4]External Aggressive                              

[5]Introduction to Business Model

دانلود پایان نامه