مشکلات نمایندگی-پایان نامه درباره واکنش بازار و سود تقسیمی

دانلود پایان نامه

مشکلات نمایندگی

جنسن این مسأله را نشان داد و ذکر کرد که مدیران برای هدایت مجدد پول شرکت از پروژه های دارای NPV مثبت به پروژه هایی که منافع مدیریتی دارند، انگیزه دارند. بعضی مثال ها از این نوع سوء استفاده از وجوه شامل موارد زیر می باشد:

درآمد و عایدی اضافه بر حقوق، ایجاد امپراطوری (خرید شرکت های دیگر با هدف مدیریت یک شرکت بزرگ) و حقوق و دستمزد بسیار زیاد.

او می گوید که پرداخت سود میزان جریان نقد مازاد در دسترس مدیر را برای صرف در کارهای بالا کاهش می­دهد، در نتیجه مشکلات بالقوه نمایندگی را کاهش می دهد. (Jensen 1986)

 

2-1-8-3 محدودیت های نهادی

برای بسیاری از موسسات و شرکت ها و موسسات خیریه محدودیت هایی در زمینۀ انواع سرمایه گذاری­هایی که آنها می توانند انجام دهند وضع شده است. یکی از این محدودیت ها، اجتناب از خریدن سهام شرکت هایی است که سود پرداخت نمی کنند و یا سود خیلی کمی می پردازند. مطالعات قبلی ااین استدلال را که (به عنوان “تئوری مشتریان سود تقسیمی” نیز شناخته می شود) ارائه کرده اند شرکت ها پرداخت سودشان را برای راضی کردن چنین سرمایه گذارانی تنظیم میکنند.( Allen, Bernardo, and Welch 2000)

 

2-1-8-4 انتقال دارائی

بعضی مطالعات فرض می کنند که سهامداران ممکن است تلاش کنند تا ثروت را از طریق پرداخت سود سهام از وام دهندگان و بستانکاران به خودشان انتقال دهند. این موضوع احتمالاً برای شرکت موضوع مهمی خواهد بود، اگر در آیندۀ نزدیک این احتمال برود که شرکت عملیات و فعالیت هایش را دنبال نخواهد کرد. (Handjinicolaou and Kalay 1984) بعضی مطالعات  این قضیه را بررسی کردند و یافتند که مدیران از سود تقسیمی برای سلب مالکیت از دیگران  و انتقال دارایی برای خودشان استفاده نمی کنند.(Long, Malitz, and Sefcik 1994)

 

2-1-8-5 هزینه های معاملاتی

بعضی از مطالعات قبلی بحث می کنند در مورد این که بعضی سرمایه گذاران به درآمد نقدی متناوب از سرمایه گذاریشان نیاز دارند. برای چنین سرمایه گذارانی راهکارها شامل سود سهام متناوب یا فروش بخش کوچکی از سرمایه گذاریشان است. با این وجود فروش اوراق بهادار متضمن هزینه های معاملاتی است. برای بعضی سرمایه گذاران ممکن است از نظر هزینه ای کارآتر باشد که مدیریت، سود را تقسیم کند تا خودشان درآمدشان را به وسیلۀ فروش دوره­ای بخش کوچکی از سهام یا اوراق بهادارشان تأمین کنند.. (Bhattacharya 1979) فاما و فرنچ فرض می کنند که هزینه های معاملاتی در طی زمان کاهش یافته است. بنابراین تمایل برای سود تقسیمی در طی زمان کاهش یافته است. (Fama and French 2001)

 

2-1-8-6 موضوعات رفتاری

تئوری رفتار انسانی ممکن است توضیح دهد که چرا سود تقسیمی امری مطلوب است، علیرغم وجود نظریات و بحث هایی که می گویند تقسیم سود یک موضوع نامربوط است. مالی رفتاری بحث می کند که سرمایه گذاران منافع سرمایه ای و سود تقسیمی را به طور واضح مشاهده می کنند، در نتیجه آن ها نمی توانند به عنوان جانشین های یکدیگر در نظر گرفته شوند.

برای مثال تالر توصیف می کند که تقسیم سود می تواند به عنوان یک لایۀ نقره ای رنگی در هنگام نزول بازار و یا به عنوان پاداش اضافی در بازارهای پر رونق عمل کند. بنابراین سرمایه گذاران حتی اگر روشهای کاراتر و مؤثرتر هزینه ای توزیع وجود داشته باشد، تقاضای تقسیم سود را ممکن است، داشته باشند. (Thaler 1983)

 

2-1-8-7 ملاحظات مالیاتی  و بازخرید سهام

آلن و میکائیلی فرض می کنند که بازخرید سهام جایگزینی برای پرداخت سود تقسیمی به عنوان شیوه ای برای توزیع منافع بین سهامداران است. از نظر تئوریک، هنگامی که یک شرکت دارای جریانات نقد مازاد می باشد، سهامدارانی که میزان سهامشان را ثابت نگه می دارند باید از افزایش قیمت سهام که به دنبال­ بازخرید سهام ایجاد می شود، سود ببرند.

اساساً بازخرید سهام باعث ایجاد منافع سرمایه ای برای سرمایه گذاران می­شود.  این در حالی است که پرداخت سود ایجاد کنندۀ درآمد جاری می­باشد. سود تقسیمی به عنوان درآمد عادی تحت قوانین مالیاتی در نظر گفته می شود اما سرمایه­گذاران ممکن است اعتبار (مهلت) مالیاتی دریافت کنند یا حتی مالیات نپردازند. در مقابل بازخرید سهام منافع سرمایه ای ایجاد می کند که که اغلب دارای نرخ مالیاتی پایین­تری نسبت به سود تقسیمی هستند.

علاوه بر این حتی اگر نرخ مالیاتی یکسان باشد، بازخرید سهام باعث به تأخیر انداختن منافع سرمایه ای و در نتیجه به تأخیر انداختن پرداخت مالیات می­شود. به طور کلی بازخرید سهام ممکن است برای بعضی از سرمایه گذاران به دلیل کاهش مالیات و به تأخیر انداختن مالیات بر درآمد ارجح باشد، این در حالی است که برای بعضی از سهامداران درآمد حاصل از سود تقسیمی به دلیل معافیت مالیاتی مهم باشد. (Allen and Michaely 2001)

دانلود پایان نامه