مفهوم فناوری اطلاعات/پایان نامه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

 مفهوم فناوری اطلاعات

واژه فناوری اطلاعات اولین بار توسط لویت و وایزلر در سال 1985 به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد (صرافی زاده، 1383). در سال 1962 موسسه فنی جورجیا تعریفی از فناوری اطلاعات ارائه کرده است که مقبول عموم نیز واقع گردید. در این تعریف چنین بیان می‌شود که فناوری اطلاعات دانشی است که به بررسی ویژگی‌ها و چگونگی اطلاعات نیروهای حاکم بر جریان اطلاعات و ابزار آماده سازی آن‌ها برای به حداکثر رساندن دستیابی به اطلاعات و قابل استفاده کردن آن‌ها می‌پردازد. آماده سازی اطلاعات شامل تفکیک دقیق، علمی و مستند، جمع آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، تفسیر و اشاعه و استفاده از آن می‌شود(فدائی و نیری، 1387).

در واقع عبارت فناوری اطلاعات در بردارنده دامنه وسیعی از عناصر و توانمندی‌هایی است که شامل خلق و تولید، ذخیره سازی و گسترش داده‌ها و اطلاعات و همچنین تولید دانش می‌باشد. داده عبارتست از معلومات خام، اولیه، نمودارها و جزئیات، در حالیکه اطلاعات بیانگر تفسیر کاربردی، سازماندهی شده و معنی داری از داده می‌باشد و دانش عبارتست از آگاهی و درک مجموعه ای از اطلاعات و چگونگی قرار دادن اطلاعات برای کارایی بهتر اطلاعات می‌باشد(جیمز[1]، 2004).

در بیان کلی می‌توان بیان داشت که فناوری اطلاعات شاخه ای از تکنولوژی و فناوری است که اختصاص دارد به بررسی و بکارگیری داده و پردازش آن که شامل دریافت و جمع آوری خودکار، تغییرات، مدیریت، جابه جایی و حرکت، کنترل، نمایش، تعویض، تبادل و انتقال و دریافت داده‌ها و از سوی دیگر توسعه و گسترش و استفاده از رویه های سخت افزاری، نرم افزاری و سازمان افزار مرتبط با این پردازش(علی احمدی، 1382).

 

1-1-2- تعاریف فناوری اطلاعات

از فناوری اطلاعات برداشت های مختلفی وجود دارد و همین برداشت ها موجب شده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه گردد (شاکر اردکانی، 1388: 12).

  • فناوری اطلاعات به ابزارها و روش هایی اطلاق می شود که به نحوی اطلاعات را در اشکال مختلف جمع آوری، ذخیره، بازیابی، پردازش و توزیع می کنند (علی احمدی و شمس عراقی، 1382: 4).
  • اطلاعات عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر و متن که با استفاده از ابزار رایانه ای و مخابراتی صورت می پذیرد (علی احمدی، 1378: 4).
  • ادورادز[2] (2005) فناوری اطلاعات را به عنوان سخت افزار و نرم افزاری که اطلاعات را به سرعت ذخیره، دستکاری و انتقال می دهد، تعریف کرده اند؛ که به طور مثال شامل لینک های کامپیوتری، پست الکترونیک، ویدئو کنفرانس و پایگاه داده های کامپیوتری می باشد (ادورادز، 2005: 17).
  • سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) در تعريف فناوري اطلاعات آن را مشتمل مي‌داند بر مجموع صنايع توليدي و خدماتي كه براي نگهداري، انتقال و نمايش داده‌ها و اطلاعات به صورت الكترونيكي استفاده مي‌شود و بیان می کند که مهمترين مشخصه اين فناوري نسبت به فناوري‌هاي قبلي كه شكل انقلابي به آن داده است، مجتمع شدن ويژگي‌هايي نظير دوطرفه بودن، جهاني بودن، فراگير بودن، چند كاناله بودن به طور همزمان است.
  • فناوري اطلاعات به معناي جمع اوري، ذخیره سازي، پردازش، توزیع و استفاده از اطلاعات است و محدود به سخت افزار و نرم افزار نمی‌باشد و می‌توان آن را نقطه همگرایی الکترونیک، پردازش داده‌ها و ارتباطات مخابراتی دانست امروزه فناوري اطلاعات مشوقی براي جهانی شدن تولیدات و بازارها است و پویایی و انعطاف پذیري خدمات و جریانهاي پولی- مالی را افزایش می‌دهد و اغلب عرصه را براي افزایش بهره‌وری و کارایی مهیا می‌کند. (کاوسی و همکاران،1391؛ موسوي، 1386: 458 ).
  • از جمله تعاریف دیگری که برای فناوری اطلاعات ارائه می‌گردد می‌توان چنین بیان نمود که، IT به ابزارها و روش‌هایی اطلاق می‌گردد که به نحوی اطلاعات را در اشکال مختلف (صدا، تصویر، متن) جمع آوری، ذخیره، بازیابی، پردازش و توزیع می‌کنند؛ و یا در تعریف دیگری از فناوری اطلاعات بیان می‌گردد که عبارتست از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار کامپیوتر و مخابراتی صورت می‌پذیرد(علی احمدی، 1382).

[1] James

[2] Edwards

دانلود پایان نامه