مفهوم نقدینگی//پایان نامه درباره فرهنگ بازار محوری

دانلود پایان نامه

مفهوم سود

سود حسابداري عبارت از درآمدها منهاي هزينه ها مي باشد. در طول يکسال مالي شرکت با توجه به فعاليت هايي که انجام مي دهد، درآمد تحصيل مي کند. از طرفي شرکت براي توليد محصولات و ارائه خدمات مبالغي هزينه متحمل مي شود. در پايان سال مالي به منظور تعيين عملکرد شرکت، درآمدها و هزينه هاي مربوطه با هم مطابقت داده مي شوند تا معلوم شود که شرکت در سال مالي مذکور چقدر سود تحصيل نموده است. بنابراين سود مي تواند روشي براي ارزيابي عملکرد شرکت باشد. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)

 

 

2-6-4 مفهوم نقدینگی

به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می شود. حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته می شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گزدش را تعیین نمی کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت های بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می کند به گونه اییکه اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی برایر (r) باشد حجم پول در گردش برایر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره می باشد. به عبارتی حجم پول در گزدش برابر (D/r) خواهد بود.

واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانکها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می کند

2-6-5 مفهوم نرخ بازگشت سرمایه

تعادل درآمدها و هزینه ها همواه تحت نرخ مشخصی امکان پذیر است که به آن، نرخ بازگشت سرمایه می گوییم.یا ارزش خالص فعلی در این روش تمامی دریافت و پرداخت های طی دوره های مختلف را به دوره اول می آوریم، یا ارزش فعلی را برای هریک حساب کرده و با هم جمع می کنیم.

معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار

اين معيارها علاوه بر استفاده از اطلاعات موجود در صورت هاي مالي اساسي و يادداشت هاي همراه، اغلب از اطلاعات بازاز نيز براي اندازه گيري عملکرد شرکت استفاده مي نمايند. بهمين دليل اين معيارها علاوه بر حفظ مزاياي معيارهاي قبلي، برخي از معايب آنها را نيز برطرف مي کنند. بعبارتي چون از اطلاعات بازار نيز استفاده مي کنيم، معيارها تا حدودي مربوط تر هستند و بيشتر با واقعيت همخواني دارند ولي از قابليت اتکاﺀ کمتري برخوردارند و بدليل اينکه اطلاعات بازا دائماً در حال تغيير مي باشند اين معيارها نسبتا بي ثبات هستند. در حالت کلي اين معيارها نسبت به معيارهاي مبتني بر اطلاعات تاريخي ارجحيت دارند و عملکرد شرکت را دقيق تر اندازه گيري مي کنند. اين معيارها شامل نسبت قيمت به سود (P/E)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام و نسبت Q توبين مي باشد. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)

معيارهاي اقتصادي سعي مي كنند با تبديل اطلاعات حسابداري از طريق انجام برخي تعديلات به اطلاعات اقتصادي، اطلاعات اقتصادي را مبناي ارزيابي عملكرد شركت ها قرار دهند‏، بعبارت ديگر اين معيارها عملكرد شركت را با توجه به قدرت كسب سود دارائي هاي موجود و سرمايه گذاري بالقوه و باعنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه، ارزيابي مي كنند. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)

مهمترين معيارهاي كه در زمينه ارزيابي عملكرد با استفاده از معيارهاي اقتصادي وجود دارند عبارتند از:

ارزش افزوده بازار ، ارزش افزوده اقتصادي ،ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده.

وقتی می‌خواهیم به بررسی عملکرد شرکتی‌ بپردازیم تمام توجه ما به صورت سود و زیان آن جلب‌ می‌شود،زیرا سود یا زیانی که شرکت طی یک سال‌ کسب کرده،عامل بسیار مهمّی برای شناخت‌ چگونگی عملکرد آن است.امّا صورت سود و زیان‌ ممکن است تمامی رویدادهای با اهمیت رخ داده در طول سال را منعکس نکند.برای مثال اگر ارزش‌ داراییهای شرکت به دلیل تجدید ارزیابی طی دوره‌ افزایش یابد،با وجود نقش مهم این موضوع در عملکرد مالی شرکت،براساس اصول حسابداری از یک طرف داراییهای ثابت شرکت افزایش می‌یابد و از طرف دیگر اندوخته تجدید ارزیابی ایجاد می‌شود و این موضوع انعکاسی در صورت سود و زیان نخواهد داشت.

ریچارد ال . دفت سود آوری نشان دهنده ی عملکرد کلی سازمان های انتفاعی است . امکان دارد سودآوری بر حسب سود خالص ، سود هر سهم یا بازده ی سرمایه گذاری بیان شود . سایر هدف های کلی سازمان عبارت اند از رشد وحجم تولید . افزایش فروش یا سود در طول یک دوره ی زمانی معین را رشد می نامند . حجم فعالیت یعنی کل فروش ، محصولات یا خدماتی که ارائه می شود .

2-7 مفهوم اثر بخشي

اثربخشی سازمان درجه یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر خود نایل می آید . (ریچارد ال . دفت ) به طور کلی ،در یک سازمان ، محاسبه اثربخشی چندان ساده نیست . برای سنجش یا اندازه گیری اثربخشی سازمان از سه  روش با عنوان رویکرد مبتنی بر هدف که به جنبه محصول یا تولید سازمان توجه می شود و نیز اینکه آیا سازمان به اهداف خود رسیده است یا خیر و رویکرد مبتنی بر تامین منابع سیستم که به نقطه آغاز فرآیند تولید سازمان توجه می شود ، و اینکه آیا سازمان برای ارائه عملکرد بسیار خوب توانسته است منابع لازم را به صورتی موثر تامین نماید .

برای سنجش  یا اندازه گیری اثر بخشی سازمان با استفاده از روش مبتنی بر فرآیند درونی ، به فعالیت های درون سازمان توجه می شود و با استفاده از شاخص های کارایی و سلامت درون سازمان ، اثربخشی سازمان اندازه گیری می شود .

كارايي را مقايسه ميزان خروجيها با توجه به ميزان ورودي يا ميزان داده نسبت به ستاده با توجه به اهداف تعريف شده براي سيستم مي نامند. بهره وري را نيز استفاده هر چه بهتر از منابع موجود جهت توليد فعلي يا بيشتر تعريف مي كنند.

بهره وري و كارايي با يكديگر ارتباطي بسيار نزديك دارند به گونه اي كه مي توان ادعا كرد كه كارايي و بهره وري لازم و ملزوم يكديگرند و موفقيت يكي فاعل يا مفعول موفقيت ديگري است.  اما اثر بخشي در رده بالاتري از لحاظ جامعيت نسبت به كارايي و بهره وري قرار دارد.( ریچارد ال. دفت ) ديدگاه يك مدير اثر بخش يك ديدگاه همه جانبه و كلان است .  اثر بخشي مولفه و ويژگي اصلي سازمانهاي پيشرو امروزي است كه اتفاقا از اركان اصلي آن كارايي و بهره وري هستند. در واقع موفقيت واقعي مدير در گرو اثر بخشي وي براي كسب هدف و كارايي عملكرد است.

2-8 مفهوم تسلط شرکت بربازار

اندازه گیری قدرت یک نام تجاری ،محصول ،خدمات و یا شرکت ،نسبت به ارائه رقابت است . اغلب یک عنصر جغرافیایی در چشم انداز رقابت وجود دارد . در تعریف تسلط بر بازار،شما باید ببینید تا چه حد یک محصول یا نام تجاری یا کنترل دسته بندی محصولات شرکت در یک منطقه جغرافیایی غالب است .

 

دانلود پایان نامه