پایان نامه درباره توسعه بیمه های الکترونیک// تعریف بیمه

دانلود پایان نامه

تعریف واژه بیمه

واژه بیمه که در زبان فرانسه  assurance  و در زبان انگلیسی  insurance نامیده می شود، ظاهرا به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین ، تأمین ، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است . در حالی که تصور نمی رود که واژه ” بیمه ” در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد  گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده، با این همه ، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان ” بیم ” است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه ، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس  و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد. برخی دیگر از نویسندگان عقیده دارند بیمه واژه ی هندی و ماخوذ از زبان های اردو و هندی است و منظور از آن هم عملی است که به موجب آن شخص با دادن وجهی به شخص دیگر به نام بیمه گر اقدام به تضمین موضوع بیمه در قبال خطرات احتمالی آتی می نماید. ولی به هر حال آنچه از واژه ی « بیمه» در زبان فارسی و معادل آن در زبانهای دیگر به دست می آید این است که بیمه تدبیری است در جهت مقابله با خطرات ناشی از حوادث احتمالی و هم چنین وسیله ای است  برای کاستن از میزان تشویش و نگرانی ناشی از بروز این حوادث.

فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاحی بانکی دانسته و در تعریف آن چنین بیان می دارد.« عملی است که اشخاص با پرداخت پول ،مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده ی دیگری می گذارد و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقداری از زیان را بپردازد.» در جلد دوم مجموعه ایران شهر نیز بیمه به این شرح تعریف شده است« بیمه در لغت به معنی ایمن داشتن جان و مال است از خطرات احتمالی، به نظر می رسد از واژه بیمه مشتق شده باشد»( صحرایی،1392).

 

2-8.بيمه الكترونيكي

فناوري اطلاعات و ارتباطات به صنعت بيمه شكلي منعطف بخشيده، آن را متحول نموده و مجبور به ترك قيد و بندها و مقررات سنتي و استفاده از فناوري جديد نموده است. با توجه به روند فناوري جديد در پردازش و تبادل داده ها، نيازهاي جديدي براي شيوه ارائه خدمات بيمه اي مطرح شده است.

بيمه الكترونيكي در يك نگاه كلي درصدد فراهم آوردن امكاناتي براي مشتريان است تا دسترسي به خدمات بيمه اي با استفاده از واسطه اي ايمن و بدون حضور فيزيكي صورت پذيرد. بر اساس تعريفي ديگر، بيمه الكترونيك به معناي ارائه و مبادله خدمات با بهاي اندك از طريق كانال هاي الكترونيكي است. در اين تحقيق، بيمه الكترونيكي عبارت است از تأمين يك پوشش بيمه اي از طريق بيمه نامه هايي كه درخواست پيشنهاد، صدور، مذاكره و قرارداد آن به صورت آنلاين انجام شده و پرداخت حق بيمه، صدور، توزيع و فرآيند پرداخت خسارت، همگي به شكل آنلاين صورت مي گيرد.

بيمه الكترونيكي به معناي عام به كاربرد اينترنت و تكنولوژي اطلاعات در توليد و توزيع خدمات بيمه اي گفته مي شود و در معناي خاص مي توان بيمه الكترونيكي را ابزار تأمين پوشش بيمه اي از طريق بيمه نامه هايي تعريف كرد كه به صورت آنلاين مورد درخواست و مذاكره واقع شده و قرار داد آنها منعقد مي شود. با اين كه پرداخت حق بيمه، توزيع بيمه نامه و فرآيند پرداخت خسارت مي تواند به صورت آنلاين انجام گيرد، اما ممكن است در برخي از كشورها محدوديت هاي مقرراتي (نظارتي) فني آنلاين به طور مداوم تغيير نمايند (عالیخانی و بهرامی،1386).

دانلود پایان نامه