چالش­ شرکت های کوچک،پایان نامه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه

دانلود پایان نامه

           چالش­های شرکت های کوچک و متوسط

 

اما با همه مطالبی که نشان از اهمیت این شرکت ها در محیط امروزی دارد، این شرکت­ها نقاط ضعفی نیز دارند که منجر به انحلال بسیاری از آن­ها در سال­های اولیه بعد از تاسیس­شان می­شود(اسچاچتیبک، 2011؛ فاربر، 1999؛ فیض­پور، پوش دوز باشی ، 1387). این مساله تا به حدی است که بعضی شکست در این کسب و کارها را یک قانون می دانند(رضوانی، گلابی، 1390). سعیدنیا در تحقیقات خود نشان داد که SMEها در 3 تا 5 سال اول بعد از تاسیس­شان، با ورشکستگی مواجه می­شوند(سعیدنیا، 1388). همچنین پلیتر مدعی شد که به طور متوسط در 3 سال اول بعد از تاسیس،  56% از کسب و کارهای جدید شکست می­خورند و در 3 سال بعد این رقم به 69% می­رسد(پلتیر، اسکواتی[1]، 2010). بارت نیز در تحقیق خود به نرخ بالای شکست شرکت­های کوچک و متوسط اشاره کرده است که هر سال در آمریکا، 800000 شرکت جدید ایجاد می­شود و در همین مدت 725000  شرکت با شکست مواجه می­شوند(بارت، 1996).

در این بین تحقیقات زیادی نیز انجام شده و هر یک از محققان، عواملی را به عنوان عوامل اصلی این نرخ بالای شکست معرفی کرده­اند که بعضی از این پژوهش­ها را می­توان در جدول 2-3 مشاهده کرد.

 

 

 

 

 

 

جدول ‏2‑3- خلاصه ای از  مهم ترین محدودیت های ذاتی شرکت های کوچک و متوسط

تحقیقات صورت گرفته یافته های تحقیقات
حسنقلی پور و آقازاده( 1384)

 

– مشکلات مالی ، دانش و تخصص

– کمبود سرمایه انسانی

اخوان صراف( 1386) – مشکلات مالی و دانش ؛ – اثر گذاری محدود بر بازار ؛ – کمبود کارشناسان متخصص مشاور ؛ – کمبود منابع
افجه و سجادی نائینی (1389) – مشکلات مالی و دانش

– عدم جانشین­مناسب برای کارآفرینان و موسسان در­هنگام بازنشستگی

– کمبود سرمایه انسانی ؛ – کمبود منابع

بافنده زنده و همکاران(1389) – بازارشناسی و مشکلات قوانین و مقررات ؛ – کمبود اطلاعات

– کمبود سرمایه انسانی

بارت(1996) – فقدان­منابع لازم برای جبران­تصمیات اشتباه(درمقایسه­با­شرکت­های بزرگ)

– کمبود منابع

کارسون و گیلمور[2] (2000)

 

– مشکلات دانش و تخصص ؛ – اثر گذاری محدود بر بازار؛ – کمبود کارشناسان متخصص مشاور ؛ – کمبود منابع(زمان، دانش بازاریابی)
زاتزالو، گری[3] (2000)، گین هیوزن، میدل، لاسن[4]، 2008)، شیتال و همکاران(2012) – ضعف بازاریابی
میلر[5]( 2006)( به نقل از مقیمی ، 1387) – كنترل هاي ضعيف

– عدم توانایی در رقابت با شرکت های بزرگ­تر و قوي­تر

گین هیوزن و همکاران(2008) – کمبود منابع

– کمبود سرمایه اجتماعی

– کمبود سرمایه انسانی

کرنی، هیسریچ، رچه[6] (2008) – عدم توانایی رقابت با رقبا
موریش، دیاکن، (2009)، موریش، دیاکن(2011) – مشکلات مالی و بازاریابی
اسد سعدی، افتخار(2011) – مشکلات مالی و مشکلات دانش و تخصص

– اثر گذاری محدود بر بازار

اسچاچتیبک(2011) – عدم روحیه کارآفرینی در این شرکت ها

 

 

اگرچه بعضی نویسندگان مهم­ترین محدودیت SMEها را محدودیت منابع انسانی می­دانند(کریر[7]، 1994)؛ ولی بسیاری دیگر نیز بازاریابی را عامل اصلی در موفقیت و یا شکست SMEها می­دانند و معتقدند که موفقیت و ادامه حیات کسب و کارهاي کوچک و متوسط منوط به میزان اثربخشی فعالیت­هاي بازاریابی آن­ها است(زاتزالو، گری، 2000). هریس[8] موانع مرتبط به بازار این شرکت­ها را موارد زیر بیان نموده است(بافنده زنده و همکاران، 1389):

  1. وجود خریدهای انحصاری
  2. ماهیت دشوار قراردادهایی که این صنایع باید با صنایع بزرگ منعقد کنند
  3. وجود بازارهای انحصاری در بخش­های مختلف
  4. نوسانات در عرضه و تقاضا
  5. عدم وجود ساز و کارهای بازاریابی و در نتیجه ناتوانی در دسترسی به کانال­های توزیع ملی و بین المللی

[1] . Pltier & Scovotti

[2] . Carson & Gilmore

[3] . Zatezalo & Gray

[4] . Geenhuizen, Middel  & Lassen.

[5] . Miller

[6] . Kearney, Hisrich & Roche

[7] . Carrier

[8] . Harris

دانلود پایان نامه