گونه شناسی گردشگری-پایان نامه درمورد گردشگری مذهبی

دانلود پایان نامه

گونه شناسی گردشگری

 

این حقیقت که گردشگران از جنبه های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند از دیرباز مورد توجه صاحب نظران و متولیان گردشگری بوده است. همین تفاوت ها و تاثیر آن در رفتار و روابط گردشگران با محیط های فیزیکی، فرهنگی و افراد در طی سفر و در مقصد، باعث شده است که دسته بندی ها یا نوع شناسی های متعددی از آنان ارائه شود. اصولاُ گونه شناسی ها از این نظر مفیدند که با ارئه طبقه بندی ساده از پدیده های پیچیده، امکان درک آن ها را فراهم می کنند. اریک کوهن نخستین کسی بود که به صورت علمی و تحلیلی به گونه شناسی و دسته بندی گردشگران مبادرت کرد. او ابتدا گردشگران را به دو دسته گردشگران سازمان دهی شده و سازمان دهی نشده تقسیم بندی کرد. منظور او از بکار گیری لفظ سازماندهی شده این بود که مشخص سازد تا چه حد برنامه و مراحل سفر گردشگری به سازمانها و موسسات گردشگری وابسته است. دسته اول شامل ” گردشگران انبوه سازمان یافته” و ” گردشگران انفرادی سازمان یافته” و دسته دوم شامل ” گردشگران اکتشافی” و ” گردشگران آسانگرد” می شود به نظر کوهن هر کدام از این دو دسته تقاضا های مختلفی از مقصد دارند.

نوع شناسی گردشگران انبوه(کوهن)

                                                                                                                                          

گردشگران انبوه سازمان یافته            این نوع گردشگری به شدت به سازمانهای خدماتی مرتبط با

صنعت گردشگری وابسته اند. ویژگی آنها دنبال کردن

تعطیلات به صورت از پیش برنامه ریزی شده و آماده است.

برنامه های مسافرتی آنان معمولا از طریق سفرگذاریها و گشت

پردازها طراحی و اجرا می شود و صرفا از محیطهای مصنوعی

ایجاد شده ویژه گردشگران بازدید می کنند.

 

گردشگران انفرادی سازمان یافته        این گروه از گردشگران نیز از تسهیلات ویژه سیستم گردشگری

استفاده می کنند (برنامه پروازها، حمل ونقل و جایابی و…) و سعی

می کنند تا حد امکان قبل از ترک خانه، برنامه سفرشان مشخص

باشد. شاید بازدیدشان از همان مکان هایی باشد که گردشگران گردشگران

انبوه سازمان یافته از آنها دیدن می کنند، اما این کار را مستقلا انجام می دهند.

 

 

گردشگران اکتشافی                        این گروه کسانی اند که بدنبال مقاصد جدید و ناشناخته می گردند.

بیشتر علاقه دارند که مقصد خود را نه از طریق بروشورهای تبلیغاتی

، بلکه از درون مقالات و کتابهای مربوط به مسافرت پیدا کنند.

اینان در پی یافتن جا و مکانی آشنا، راحت و بی دردسر نیستند.

 

 

گردشگران آسانگرد                      این نوع گردشگران، در پی چیزهای نو و جدیدند و در این راه

هزینه ها و حتی سختیها و خطرهای سفر متقبل می شوند. آنان

سعی می کنند تا آنجا که امکان دارد با سایر گردشگران و مسافران

تماس نداشته باشند. هدف کلی آنان دست یافتن به پدیده های تازه

است. از لحاظ الگوی هزینه ای، ترجیح می دهند نیازمندیهای خود

را به جای شرکت های مسافرتی، مستقیما از محلیها تأمین کنند.

                                                                                                                                                            

 

از دیدگاه صنعتی، دسته بندی دیگری در مورد گردشگران وجود دارد که یکی از موسسات امریکایی آن را مطرح کرده است. این موسسه به منظور درک بهتر رفتار مصرف کنندگان در حین سفر، به مطالعه بازار پرداخته است. در این مطالعه، بیش از 6500 پاسخ دهنده آمریکایی، انگلیسی، آلمانی و ژاپنی شرکت داشته اند. نتایج این بررسی تجربی در جدول زیر آمده است که می توان آن را با رویکرد علمی کوهن مقایسه کرد.

دانلود پایان نامه