مدل عمومی دانش

می 29, 2020 edame 0

خلق علم : رفتارای مربوط به ورود دانشای جدید به سیستمه که دامنه بزرگی مثل کشف، کسب، فراخوانی و پیشرفت، هم اینکه پیوند نزدیک با […]

پایان نامه

می 29, 2020 edame 0

هزینه از دیدگاهی گسترده شامل همه شکل های جور واجور بهای تموم شده منقضی شده که قابل کسر کردن از درآمد فروشه. هزینه ها عبارتند […]