بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری …

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

نمودار۴-۶: توزیع فراوانی کارکنان برحسب پست سازمانی ۸۱فهرست جداولجدول ۲-۱:روندپرداخت ۴۴جدول۲-۲: مقایسه برنامه های جبران خدمات مبتنی بر دانش وشغل ۴۸جدول ۲-۳: طبقه بندی عمومی نوآوری […]

آرمن طرح و نما

ژانویه 29, 2020 مدیر سایت 0

شرکت آرمن طرح و نما مجری نمای ساختمان مجموعه ای پویا و مدرن بوده که فعالیت خود را در صنعت نماهای خشک از جمله سیستم […]

لوله شاپ

ژانویه 21, 2020 مدیر سایت 0

گروه تخصصی لوله شاپ در حوزه ساخت و عرضه تجهیزات صنعت آب، آبیاری و فاضلاب با ده سال سابقه حضوری فعال دارد. این شرکت با […]