علمی

ً روش هدف دار زاییده دو اصل محیط رقابتی و محدودیت منابعه. بدون رقابت، روش هدف دار چیزی بی معناست و هر کجا محیط رقابتی باشه، این راه و روش […]