خلق علم : رفتارای مربوط به ورود دانشای جدید به سیستمه که دامنه بزرگی مثل کشف، کسب، فراخوانی و پیشرفت، هم اینکه پیوند نزدیک با رفتاریکه نوآوری خونده میشه، داره […]

تحقیقات نشون داده که علاوه بر بازده، مسئولیت پذیری  ، بر خیلی از رفتارای کارکنان اثر داره. مثلاً مسئولیت پذیری بر غیبت، تاخیر و جابجایی اثر منفی داره. یعنی هر چی اندازه مسئولیت پذیری بالاتر باشه. […]

    واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  […]

هزینه از دیدگاهی گسترده شامل همه شکل های جور واجور بهای تموم شده منقضی شده که قابل کسر کردن از درآمد فروشه. هزینه ها عبارتند از کاهش ناخالص در داراییها […]