تحقیق – نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریتپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.A “گرایش مدیریت بازرگانیعنوان:نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان- قسمت ۱۱

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

دوره های آموزشی غیر اثر بخشپرداخت غرامت به مشتریان ناراضیدعاوی حقوقی مطروحه از مشتریان به علت تحویل محصول معیوبکاهش خوشنامی شرکت نزد مشتریانکاهش و یا […]