دسترسی به منابع مقالات : عوامل مرتبط با گرایش مادران به داشتن فرزند دوم در شهر تهران- قسمت …

اکتبر 7, 2020 مدیر سایت 0

تعریف عملیاتی: در پرسشنامه به‌صورت سؤالی باز از پاسخگویان پرسیده شده است. «به‌طور متوسط درآمد ماهیانهی خانواده شما چقدر است؟».۳-۷-۱۰ مساحت منزل مسکونیاز پاسخگویان پرسیده شده […]