تحقیق – نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلان

اکتبر 13, 2020 مدیر سایت 0

دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریتپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.A “گرایش مدیریت بازرگانیعنوان:نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت […]